Volwassenen

Adagio biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met verschillende psychische of psychiatrische problemen. Ons team bestaat uit psychologen met verschillende specialismen en culturele achtergronden. We kunnen daardoor een divers pakket aan therapieën aanbieden in verschillende talen, voor een verscheidenheid aan problemen.

Iedereen heeft wel eens last van bijvoorbeeld somberheid, angst of sociale problemen. Maar wanneer deze problemen het dagelijks leven belemmeren, spreken we van een stoornis. Wij helpen je daar graag bij en je kan met uiteenlopende vragen bij ons terecht.

In de volwassenenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de basis ggz (BGGZ) en specialistische ggz (SGGZ). Klachten die binnen 8 tot 10 sessies kunnen worden behandeld door middel van een klachtgerichte therapie, vallen onder de BGGZ. Is er een gespecialiseerde, langdurige behandeling nodig van valt dit onder de SGGZ.

Problemen

Door ons diverse team kunnen wij een brede hoeveelheid aan psychische klachten behandelen. Hierbij kan worden gedacht aan:Zie hier voor informatie voor verwijzers.

Stemmingsklachten, zoals depressie

Bij een depressie horen verschillende klachten. Iedereen heeft hier wel eens last van, maar niet iedereen krijgt een depressie. Je kunt van een depressie spreken als je minstens 2 weken lang elke dag last hebt van meerdere symptomen. Veelvoorkomende symptomen zijn een sombere stemming, heel veel of juist weinig slapen, veel of juist weinig eten, moeite met concentratie, geen plezier in je dagelijkse bezigheden, en gedachtes over zelfdoding. Het is goed om op tijd aan de bel te trekken bij een depressie, anders kunnen de symptomen ernstiger worden.

Angst- en spanningsklachten

Angst en spanning zijn normale reacties als je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Sommige mensen voelen zich echter heel vaak angstig, ook als ze niet in direct gevaar zijn. Dit kan een teken zijn van een angststoornis. Bij een angststoornis wordt iemand angstig van alledaagse situaties, zoals een telefoontje plegen of in een drukke trein reizen. Bij een angststoornis zijn de angsten zo erg dat iemand niet meer normaal zijn leven kan leiden. Er zijn verschillende soorten angststoornissen en verschillende symptomen. Belangrijke symptomen zijn angst om de controle te verliezen, hyperventilatie, het vermijden van normale situaties, prikkelbaarheid, slaapproblemen, en ook hoofdpijn en buikpijn kunnen symptomen zijn.

Onverwerkte trauma’s

Als je een traumatische ervaring hebt gehad, kun je een Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen. Een traumatische ervaring kan eenmalig zijn, zoals een ongeluk, maar ook langdurige traumatisering kan de oorzaak van PTSS zijn. Voorbeelden hiervan zijn langdurig (seksueel) misbruik, herhaaldelijke mishandeling of blootstelling aan geweld zoals tijdens een oorlog. De symptomen van PTSS zijn herbelevingen van de traumatische ervaring(en), vermijding van situaties die aan het trauma doen denken, prikkelbaarheid en afgestompte gevoelens. Ook verslavingsproblemen en klachten die bij een depressie of angststoornis horen komen vaak voor bij PTSS.

Onverwerkte/gecompliceerde rouw

Onverwerkte of gecompliceerde rouw is een vorm van rouw waarbij je de realiteit van het verlies ontkent en de gevoelens van rouw onderdrukt. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Iemand die hier last van heeft kan zich namelijk steeds meer terugtrekken uit de samenleving en depressieve gevoelens ontwikkelen. Bij onverwerkte rouw wordt in de therapie gelet op het vermijden van gevoelens.

Dwanggedachten en –handelingen

Dwanggedachten en -handelingen worden ook wel een Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS) genoemd. Bij deze stoornis heb je dwanggedachten, waarna je dwanghandelingen uitvoert om de gedachten te proberen te bedwingen. Deze handelingen helpen echter niet om de dwanggedachten op de lange termijn over te laten gaan. Een voorbeeld is smetvrees, waarbij je dus bang bent om ergens mee besmet te raken, waarna je als dwanghandeling alles heel vaak gaat schoonmaken. Smetvrees is niet de enige vorm van OCS. Dwanggedachten kunnen over allerlei onderwerpen gaan en het kan moeilijk zijn om je dwanggedachten te herkennen en onderscheiden van je andere gedachten. Dit kun je leren tijdens een behandeling.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak kunnen duiden op verschillende psychische oorzaken. Stress kan bijvoorbeeld leiden tot lichamelijke klachten, maar ook andere psychische problematiek zoals depressie of angst kan voor lichamelijke klachten zorgen. Ook bestaat er de somatoforme stoornis, waarbij je lichamelijke klachten ervaart die niet te herleiden zijn naar een medische oorzaak of andere psychische problematiek.

Eetproblematiek

Er zijn verschillende vormen van eetproblematiek. Sommige mensen eten te weinig en ontwikkelen de problemen vanuit een angst om dik te worden. Dit is kortweg wat anorexia nervosa inhoudt. Ook zijn er mensen die wel eten maar dit vervolgens uitbraken, ook wel boulimia nervosa genoemd. Onbekendere eetproblemen die toch ook vaak voorkomen zijn problemen met eetbuien of een hyperfocus op gezond eten.

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid komen bij iedereen wel eens voor. Bij sommige mensen zijn de gevoelens erger. Bij minderwaardigheidsgevoelens kan dit komen door nare ervaringen zoals pesten of te hoge prestatiedruk. Gevoelens van eenzaamheid kunnen ontstaan door het verlies van een belangrijk persoon of langdurige mantelzorg. Als deze gevoelens lang aanhouden kunnen ze je hinderen in het dagelijks leven en is het goed om hier professionele hulp voor te zoeken.

Psychosociale problemen

Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychologische problemen, zoals somberheid of angst, en sociale problemen, zoals ruzies thuis of op het werk. Deze problemen zijn vaak door het sociale aspect moeilijk om in je eentje op te lossen, waardoor ze kunnen verergeren of er nieuwe problemen bij kunnen komen. Hulp van buitenaf kan ervoor zorgen dat alles weer op een rijtje komt te staan en dat de problemen stap voor stap opgelost kunnen worden.

Impulscontroleproblemen

Er zijn verschillende soorten impulscontroleproblemen, zoals kleptomanie, pyromanie of oppositioneel opstandig gedrag. Bij impulscontroleproblemen heeft iemand moeite om zijn of haar gedrag of emoties onder controle te houden. De problemen ontstaan over het algemeen door een combinatie van oorzaken. Vaak is er naast genetische aanleg of omgevingsfactoren ook sprake van depressie of verslavingsproblemen.

Migratie- of culturele problematiek

Als je gemigreerd bent naar een andere cultuur, of je ouders of grootouders dat hebben gedaan, leef je vaak een beetje in twee culturen tegelijk. Als die culturen erg van elkaar verschillen kan dat voor botsingen of ongemakkelijke situaties zorgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je familie het belangrijk vindt dat je rekening houdt met hun mening, maar dat je zelf graag je eigen keuze wilt maken. Het kan ook zijn dat jij en je baas andere ideeën hebben over hoe je je werkdag zou moeten besteden. Soms kunnen die ongemakkelijke situaties uitlopen tot grotere problemen. Iemand met ervaring met het leven met verschillende culturen kan je hierbij helpen.

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die ontstaan als je heel extreme persoonlijkheidstrekken hebt die het dagelijks leven moeilijk maken. Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsproblemen, die over het algemeen in 3 types worden verdeeld. Het eerste type problemen gaat over vreemd of excentriek gedrag, waarbij iemand vaak erg op zichzelf en niet zo sociaal is. Het tweede type problemen gaat over impulsief gedrag en moeite om met emoties om te gaan. Het derde type problemen gaat over heel angstige mensen, die conflicten heel erg uit de weg gaan uit onzekerheid. Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak samen voor met depressie, angst en verslavingsproblemen.

Seksualiteit- en gender gerelateerde problemen

Seksualiteit en gender zijn onderwerpen die niet altijd makkelijk besproken worden, maar onzekerheid over seksualiteit of gender komt bij veel mensen voor. Ook gebeurt het regelmatig dat de omgeving iemands seksualiteit of gender niet gemakkelijk accepteert, bijvoorbeeld doordat de cultuur van de omgeving sterke denkbeelden heeft over deze onderwerpen.

Ontwikkelingsproblematiek (bijv autisme of andere genetisch aangelegde problemen)

Ontwikkelingsproblematiek is een breed begrip. Het gaat hier om problemen die ontstaan tijdens je jeugd, waardoor je je niet zo goed kunt ontwikkelen. Dit zijn vaak problemen die een genetische basis hebben, dus die niet aangeleerd maar aangeboren zijn. Door bepaalde omstandigheden komen deze problemen dan tot uiting. Voorbeelden van ontwikkelingsproblemen zijn autismespectrumstoornissen of ADHD.

Slaapproblemen

Iedereen slaapt wel eens slecht. Voor een keer is dit niet erg. Als je 2 of meer keer per week slecht slaapt en je er overdag veel last van hebt, wordt dit slaapproblematiek genoemd. Er kunnen verschillende oorzaken voor de slaapproblemen zijn. Dit kan komen doordat je je zorgen maakt of nog laat op de avond koffie heeft gedronken, maar ook door psychische problemen zoals angsten of een depressie.

Wij zijn een kleine, ambulante instelling die niet continue bereikbaar is of opvang kan bieden. Adagio is daarom niet de geschikte plek voor problemen rondom ernstige verslaving of eetstoornissen, psychotische problematiek en (acute) suïcidaliteit. Vanwege onze focus op cliënten met een Latino achtergrond, raden wij Nederlands- en Engelssprekenden aan om elders therapie te zoeken waar de wachttijd mogelijk korter is.

Diagnostiek

Als er sprake is van een hulpvraag voor therapie waarbij de inschatting is dat dit om een langer durend traject gaat of wanneer er tijdens de therapie behoefte is aan meer inzicht en richting, dan kan er aanvullende psychodiagnostiek en indicatiestelling plaatsvinden. Door middel van zo’n onderzoek kan er meer zicht ontstaan over de aard, ernst en complexiteit van de problematiek.  Maar het kan ook zijn dat je zelf met specifieke vragen komt over je eigen cognitieve functies, bijvoorbeeld na een ongeluk of beroerte, of in het proces van veroudering.

Bij Adagio hebben wij de mogelijkheid tot het uitvoeren van verschillende soorten psychologisch onderzoek, waaronder:

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Ontwikkelingsonderzoek (o.a. ASS)
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek is onderdeel van de reguliere zorg en voor de kosten daarvoor gelden dus dezelfde regels. Zie onze pagina voor verdere uitleg over kosten & vergoeding.

Behandeling

Adagio bestaat uit een team met behandelaren met verschillende specialismen. Daardoor bieden wij een grote verscheidenheid aan therapieën aan. Zo bieden wij bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie, mindfulness, psychotherapie en relatie- of gezinstherapie aan.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende therapievormen die bij Adagio geboden worden. Wil je graag meer weten over een therapie? Neem dan gerust contact met ons op.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie waarbij aandacht wordt besteed aan je gedachtes en je gedrag. Je kunt bij deze therapie leren hoe je gedachten invloed hebben op je gedrag, en hoe je deze invloed kunt veranderen. Soms kun je bijvoorbeeld alleen nog maar denken aan negatieve dingen, zoals dat nooit iets lukt bij jou. Als je denkt dat nooit iets bij je lukt, heeft dat ook invloed op je gedrag. Je gaat bijvoorbeeld geen nieuwe dingen meer proberen, omdat je denkt dat het toch niet lukt. Zo is er ook geen kans dat dat wel zou lukken. Met cognitieve gedragstherapie leer je om situaties anders te interpreteren en daarmee ook je gedrag te veranderen.

Psychodynamische / psychoanalytisch georiënteerde therapie

Bij psychodynamische of psychoanalytisch georiënteerde therapie wordt de psychische problematiek niet alleen vanuit de problemen die er op dat moment zijn bekeken, maar wordt ook gelet op de invloed van eerdere ervaringen. De reden hiervoor is dat je je niet altijd bewust bent van de invloed van het verleden op je gedrag van nu. Om de problemen te verhelpen, is het belangrijk om te weten wat de oorzaak ervan is en om die oorzaak aan te pakken. Het is namelijk niet voor iedereen genoeg om de klachten die ze op dat moment hebben te verhelpen, omdat ze zich dan nog niet bewust zijn van de oorzaak. Hierdoor is het moeilijker de problemen aan te pakken of kunnen er later opnieuw problemen ontstaan.

EMDR-therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie die bedoeld is voor mensen met een traumatische ervaring die moeite hebben om deze te verwerken. Bij EMDR ga je samen met de therapeut terugdenken aan de traumatische gebeurtenis(sen). Hierbij krijg je tegelijkertijd afleiding, bijvoorbeeld doordat de therapeut zijn hand heen en weer beweegt. Door deze afleiding worden de emoties en reacties op de beelden en herinneringen aan de ervaring minder heftig.

Mindfulness

Bij mindfulness is je aandacht gericht op wat er op dat moment gebeurt met je gedachten gevoelens, lichaam en je omgeving. Bij mindfulness gaat het erom dat deze aandacht niet gaat over het beoordelen van deze dingen, maar dat je ze opmerkt en ze accepteert zoals ze zijn. Als je je aandacht richt op wat er op dat moment gebeurt, kun je ook beter afstand nemen van dingen die anders maar door je hoofd blijven malen. Door je aandacht te houden op wat er met je gebeurt, kun je ook leren herkennen of je gedrag behulpzaam is of dat het je juist tegenwerkt. Mindfulness kan helpen bij veel verschillende klachten, zoals stress en burn-out, angsten of persoonlijkheidsproblematiek.

Affect Fobie Therapie

Affect Fobie Therapie is vorm van psychodynamische therapie met als doel emoties weer toe te laten en te hanteren, wanneer je door eerdere ervaringen hebt geleerd dat emoties er niet mogen zijn. Het woord affectfobie verwijst hierbij naar een angst voor je gevoelens en verlangens, waardoor je deze wegstopt. Dit kan onbewust gebeuren. Door het wegstoppen van gevoelens kun je gespannen, moe en somber worden en/of lichamelijke klachten ontwikkelen. Deze therapie helpt om de gevoelens die je hebt weggestopt weer toe te laten en te leren hoe je ermee om kunt gaan. Gevoelens hebben namelijk een belangrijke functie in je leven: ze laten je zien wat en wie je belangrijk of leuk vindt, maar ook wat je niet leuk of prettig vindt. Daardoor helpen ze ook om je grenzen te leren kennen en voor jezelf op te komen.

Schematherapie

Schematherapie kijkt naar de patronen in jouw gedrag, en hoe die je kunnen helpen of juist tegenwerken. Je gaat nadenken over hoe ervaringen uit je jeugd voor deze patronen hebben gezorgd. Je leert je bewust worden van deze patronen en wat voor gevoelens de patronen veroorzaken. Daarna leer je om deze patronen en gevoelens opnieuw te interpreteren op een manier die behulpzaam is. Allerlei actieve oefeningen en rollenspellen zijn onderdeel van de schematherapie. Door middel van het begrijpen en oefenen van bepaalde vaardigheden, leer je op een andere manier omgaan met je emoties en de problemen die je tegenkomt. Deze therapie wordt vooral ingezet bij persoonlijkheidsproblemen.

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is heel anders dan andere vormen van therapie. Bij deze therapie begin je namelijk met een doel verzinnen voor het einde van de therapie, in plaats van dat de therapie over het probleem gaat. Je bedenkt dus zelf wat je wilt bereiken met de therapie, waarbij je geholpen wordt door de therapeut. Het gaat niet over wat er niet goed gaat, maar over wat er wel goed gaat en hoe je dat kunt gebruiken. Vaak wordt oplossingsgerichte therapie gecombineerd met andere therapieën.

Mentalization Based Therapie (MBT)

Mentalization based therapie (MBT) is ontwikkeld voor mensen die last hebben van impulsief gedrag en wisselende emoties. Dit komt voor bij mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS), maar eigenlijk kan de MBT-therapie iedereen helpen die moeite heeft met het begrijpen van zijn/haar emoties en reacties. Ook helpt MBT mensen wiens stemming vaker dan gemiddeld onverklaarbaar lijkt te wisselen. MBT is speciaal ontwikkeld voor mensen die al een lange tijd erg belemmerd worden door hun eigen emoties. Je wordt dan vaak overvallen door de intensiteit van je emoties en er vervolgens door overweldigd.  Dan lukt het je vaak niet meer om eerst de situatie te bekijken en te beoordelen voordat je overgaat tot reageren. Integendeel; je reageert direct en staat dus niet stil wat de gevolgen van je actie kunnen zijn. Dit noemen we impulsief gedrag. In MBT-therapie leert je om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren.

Transference Focused Therapie (TFP)

Transference focused psychotherapy is een intensieve psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Er zijn twee sessies per week en de therapie duurt meestal tussen de twee en vier jaar. TFP is geworteld in moderne psychoanalytische theorie. Transference, in het Nederlands ‘overdracht’ staat voor dat wat je denkt dat een ander denkt en voelt en de intenties die je aan anderen toeschrijft. Hoe zie je jezelf, de ander en welk gevoel hoort daarbij, zijn vragen die steeds terugkomen in de therapie. De relatie tussen patiënt en therapeut staat in TFP centraal. Het idee is dat dezelfde patronen, angsten, misvattingen en wensen die je in het dagelijks leven ervaart, zich ook voordoen in de therapeutische relatie. In de therapie onderzoek je met je therapeut wat zich in het contact voordoet zodat jij je binnenwereld beter leert kennen. Je leert ook de ander beter in te schatten. Je gaat de nuance ervaren in plaats van anderen en jezelf te beleven als ‘goed’ of ‘slecht’. Het uiteindelijke doel is dat je gevoelens, verwachtingen en beperkingen beter herkent en hanteert.

Voor meer informatie over TFP, zie
About Transference Focused Psychotherapy (tfp), Tfp 2017 folder

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Bij deze therapie gaat het erom dat je je traumatische ervaring en de invloed ervan op je leven bekijkt. Je gaat samen met de behandelaar terug naar je traumatische ervaring. Vertellen over jouw ervaring kan lastig zijn en er komen veel emoties bij kijken. De behandelaar is er om je daarmee te helpen. Later in de behandeling ga je samen met de behandelaar en je partner of iemand anders uit je omgeving kijken naar de invloed van PTSS op je leven. Je leert wat de invloed was en hoe je je leven kunt inrichten, nu je het trauma hebt kunnen verwerken.

Partnerrelatietherapie

Af en toe een conflict of mindere dag in een partnerrelatie is heel normaal. Het kan een probleem worden als conflicten of misverstanden niet goed worden uitgesproken. Er zijn verschillende vormen van partnerrelatietherapie.

 • Emotionally Focused Therapy (EFT)

De focus van deze therapie ligt bij emotie en emotieregulatie. Je leert dus om beter met elkaars emoties om te gaan. Hierbij leer je om niet steeds jezelf of de ander de schuld te geven, maar de patronen van jullie interactie samen te herkennen en te veranderen en tijdens conflicten in verbinding met elkaar te blijven. EFT bestaat niet alleen in de vorm van partnerrelatietherapie, maar ook als familietherapie of individuele therapie.

Systeemtherapie

Systeemtherapie heet zo omdat het een therapie is die zich focust op iemands sociale systeem. Er worden belangrijke personen zoals je partner, gezin of collega’s betrokken bij de therapie. Dit wordt gedaan omdat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen en de interacties met de mensen uit je systeem jou en jouw gedrag kunnen beïnvloeden. Dat kan positief zijn, maar ook negatief, bijvoorbeeld als je elkaar niet begrijpt. De systeemtherapeut helpt je om te bekijken hoe jouw systeem werkt en wat voor veranderingen er nodig kunnen zijn.

E-health

E-health betekent dat je behandeling (deels) digitaal plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je videobelt met je behandelaar, maar er zijn ook andere aanvullingen op het (live) contact met je behandelaar. Hierbij kun je denken aan het gebruiken van een virtual-reality bril. Binnen Adagio maken wij gebruik van Amelia (aanbieder voor verschillende Virtual Reality omgevingen om bijvoorbeeld angst te behandelen of mindfulness oefeningen te doen). Ook maken behandelaren gebruik van Therapieland, dit is een online module ter aanvulling van de therapie waarin je verschillende oefeningen kan doen en uitleg kan krijgen over een breed arsenaal van onderwerpen in de geestelijke gezondheid. Hierdoor kan het contact met je behandelaar effectiever worden, omdat je dingen die je zelf kunt leren nu minder uitgebreid met hen door hoeft te nemen. Zo is er meer tijd om de onderliggende problemen te bespreken.

Psychomotorische therapie (PMT)

Bij psychomotorische therapie leer je om je geest en je lichaam samen te laten werken. Zo kun je leren hoe je psychische klachten ook vaak terugkomen in lichamelijke klachten en hoe je hiermee om kunt gaan. PMT is een behandeling die meer gericht is op het ervaren van lichamelijke gevoelens. Dit is anders dan andere behandelingen waarbij je vooral in gesprek gaat met een therapeut.

Daarnaast bieden wij verschillende groepstherapieën aan. Op dit moment hebben wij de volgende lopende groepstherapieën:

 • Mindfulness groep (Engels, Nederlands)
 • Affect Fobia Therapy Group (AFT) (Engels)
 • Groepsschematherapie (Omschrijving: Engels / Nederlands)
 • Grupo de psicoterapia psicodinámica (PDT) (Spaans)
 • EMOYO emotieregulatietraining kinderen 8-12 jaar (Nederlands / Español)
 • Mindfulnesstraining voor kinderen (8-12 jaar)

Kosten en vergoeding

Bij Adagio bieden wij geestelijke specialistische zorg met BIG geregistreerde therapeuten. Dit betekent dat in de meeste gevallen, onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende polissen.

Niet alle zorg wordt vergoed en soms moet een eigen bijdrage betaald worden, afhankelijk van de zorgverzekering en polis. Wij raden je dan ook aan om voorafgaand aan een behandeltraject contact op te nemen met je zorgverzekering over de vergoeding van je behandeling. Vergoedingen van een zorgverzekeraar kunnen jaarlijks wijzigen.

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw model voor prestatiebekostiging in de Geestelijke Gezondheidszorg geïmplementeerd: het zorgprestatiemodel (ZPM).
Voor meer informatie over ZPM:
Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties

Bij aanmelding zullen wij je vragen bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Hebben wij een contract met jouw verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. De behandeling wordt vergoed als er een verwijsbrief aanwezig is en een diagnose kan worden gesteld. De vergoeding verloopt via de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, afhankelijk van het probleem en de geïndiceerde therapie. Met opmerkingen [ID5]: Linkjes naar folders van desbetreffende groepsbehandelingen

Indien je de sessie op tijd afzegt (48 uur van tevoren), worden er geen kosten voor de sessie in rekening gebracht. Indien je later afzegt, zal dit wel worden gedaan (zie Afspraken afzeggen of verzetten).

Gecontracteerde zorg

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij aanmelding zullen we vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Hebben wij een contract met de verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. Hebben wij geen contract met de verzekeraar, dan zijn er indien u geen restitutiepolis heeft wel kosten verbonden aan de therapie. We zullen samen met u bekijken hoe hoog de kosten dan zullen zijn.

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten (binnen of buiten de GGZ) maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heb je vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan €385,-. We adviseren je om na te gaan in uw polis hoe hoog jouw eigen risico voor dit jaar is. Kinderen onder de 18 jaar hebben géén eigen risico.

Onverzekerde zorg

Een heel aantal diagnoses die eerder wel vergoed werden, vallen niet langer onder de verzekerde zorg. Het gaat onder andere om de aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Relatie- en gezinstherapie kan nog wel vergoed worden als de therapie plaats vindt in het kader van een diagnose die wél vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek. Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zullen wij afspraken maken over het tarief.