Verwijzers

Wij zijn een kleine, ambulante instelling die niet continue bereikbaar is of opvang kan bieden. Bij problemen rondom ernstige verslaving of eetstoornissen, psychotische problematiek en (acute) suïcidaliteit raden wij u aan om ergens anders naar te verwijzen.

Kinderen en jeugdigen

Bij kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig voordat het kind in zorg kan komen. Vanaf 16 jaar mogen kinderen ook op eigen initiatief contact opnemen. Kinderen kunnen doorverwezen worden door de huisarts, via het ouder-kind team of een ander medisch specialist.

Sociaal wijkteam, buurtteam of ouder-kindteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Iedere gemeente heeft ten minste een sociaal wijkteam, buurtteam of ouder-kindteam en een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je kan contact opnemen met het team bij jou in de wijk om te informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning voor uw gezin of uw kind. Een medewerker van het wijkteam kan ook thuis langskomen. Het team biedt ondersteuning of verwijst door indien nodig.

 

Volwassenen

Huisartsen

Aanmelding voor behandeling verloopt via ZorgDomein. Vraag je huisarts of medisch specialist om de verwijsbrief via ZorgDomein te versturen naar Adagio. Verwijzingen worden wekelijks verwerkt.

Indien je niet kan worden doorverwezen via jouw huisarts of medisch specialist, dan kan je je aanmelden via het aanmeldformulier op onze website.

U kunt de verwijzing ook meegeven aan uw cliënt of versturen aan ons postadres. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door verzekeraar of gemeente, dient een verwijzing te voldoen aan een aantal kenmerken.

De verwijsbrief moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Naam van de verwezen cliënt
  • Datum van de verwijzing maximaal 3 maanden geleden en vóór het eerste gesprek
  • Een vermelding over het een verwijzing voor de basis-ggz (BGGZ) of gespecialiseerde-ggz (SGGZ) betreft
  • Er staat genoemd dat wordt verwezen in verband met (het vermoeden van) een DSM-5 stoornis
  • De AGB-code van verwijzer staat vermeld
  • De verwijzing moet ondertekend of gestempeld zijn door de verwijzer

Wanneer u vragen hebt over bijvoorbeeld verwijzingen staan we u graag te woord