Kinderen en jeugd

Welkom op de pagina van Adagio voor kinderen en jongeren tot 18 jaar! Hier vind je informatie over hoe je je kind kan aanmelden voor hulp, of hoe je dat als jongere zelf kunt doen. Ook leggen we je uit wat we aan kinderen en hun gezinnen kunnen bieden aan zorg en wat de spelregels zijn.

De kindertijd is een periode in het leven waarin er ongelooflijk veel gebeurt. Kinderen moeten een hoop leren en ontwikkelen. Deze ontwikkelingen gaan niet altijd zonder slag of stoot. Hobbels horen erbij. Naast alle plezier dat kinderen ervaren in de ontwikkeling, tijdens het leren van zoveel nieuwe vaardigheden, horen ook emoties als verdriet, angst en onzekerheid erbij. Het is voor kinderen meestal moeilijk om hun gevoelens in woorden uit te drukken en zij uiten hun gevoelens vaak in gedrag. Kinderen die opeens slecht slapen, eten of luisteren laten op die manier zien dat zij ergens meezitten. Daarom is het belangrijk om goed naar je kind te kijken en te luisteren om te ontdekken wat er achter het gedrag aan moeilijke gevoelens zit.

Waar kan een kind tegen aan lopen

In het leven van kinderen kunnen moeilijke situaties voorkomen. Te denken valt aan een scheiding, samengestelde gezinnen, het overlijden van naasten, traumatische ervaringen. Of juist gebeurtenissen die in principe heel positief kunnen zijn, maar toch ook een grote impact hebben op hun leven zoals een verhuizing, de geboorte van een broertje of zusje, de overgang naar een nieuwe school. Al deze gebeurtenissen vragen extra inspanning van een kind om zich aan te passen en het gebeurde te verwerken.

Hoe geeft een kind aan dat het ergens mee zit?

  • Een plotselinge verandering in het gedrag;
  • Lichamelijke klachten die niet medisch verklaarbaar zijn (denk aan buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid);
  • Zich vaak vervelen, weinig spelen, om van alles huilen;
  • Problemen op school: leerproblemen of moeite met aansluiting vinden in de klas, gepest worden;
  • Problemen met eten of slapen;
  • Uitdagend gedrag, minder goed luisteren.

Als je je zorgen maakt, of een niet-pluis gevoel hebt, kan je een professional vragen om mee te kijken. Als buitenstaander heeft die vaak een frisse blik. Soms biedt één gesprek al een nieuwe kijk op de situatie en kan je er zelf mee verder. Soms is een wat langer traject nodig. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de problemen en jullie wens als ouders.

Ons kinder- en jeugdteam bestaat uit verschillende therapeuten en kunnen behandeling bieden in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees of Italiaans.

Meestal word je aangemeld door je ouders, de huisarts of iemand van het Ouder- en Kindteam bij ons aangemeld. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je er ook voor kiezen om jezelf aan te melden.

Als je twijfelt of vragen hebt, dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Klik hier voor onze Kind- en Jeugdfolder.

Problemen

Wij bieden behandeling aan kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen.

Baby’s en peuters

Bijvoorbeeld bij angstklachten, ouder-kindrelatieproblemen, prikkelgevoeligheid of zorgen over de ontwikkeling.

Kinderen

Te denken valt aan somberheids- of angstklachten, problemen rondom het zelfvertrouwen, zelfbeeld of eenzaamheid, prikkelgevoeligheid, problemen in de omgang met leeftijdgenoten, aandacht- en concentratieproblemen, slaapproblemen, klachten na een traumatische gebeurtenis, zorgen over de ontwikkeling of problemen binnen de gezinsrelaties.

Jongeren

Ook jongeren kunnen met een verscheidenheid aan klachten bij ons terecht, zoals somberheidsklachten, overmatig piekeren, problemen rondom het zelfvertrouwen en zelfbeeld, problemen in de sociale omgang, problemen op school, angstklachten, aandachts- en concentratieproblemen, onverwerkte traumatische gebeurtenissen of rouw, eetproblemen of problemen binnen de gezinsrelaties.

Gezinnen

Wij hanteren veelal een systemische benadering en hebben veel ervaring met het werken met gezinnen. Zijn er problemen in de gezinsrelaties of is er sprak van een gedwongen kader (OTS) via Bureau Jeugdzorg, dan denken wij graag met jullie mee.

Vraag je je af of Adagio iets voor jullie kan betekenen, meld dan aan via onze aanmeldpagina of neem voor overleg contact via de e-mail: kindenjeugd@adagioamsterdam.nl. Vermeld in deze mail je naam, rol (kind/ouder/verwijzer), telefoonnummer en kort de reden voor overleg. Ons aanmeldteam zal na ontvangst contact opnemen voor een telefonisch overleg.

Diagnostiek

Soms is er een psychologisch onderzoek nodig om meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is, dat wordt ook wel diagnostiek genoemd. Voor kinderen kan het gaan om:

  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Intelligentieonderzoek
  • Ontwikkelingsonderzoek
  • Onderzoek naar een stoornis, zoals AD(H)D of ASS

Behandeling

 

Wij bieden zowel kortdurende therapie als langer durende therapie aan. In de behandeling van kinderen en jongeren is het uitgangspunt dat ouders en belangrijke anderen direct of indirect bij de behandeling betrokken zijn. Bij jongeren van 16 jaar en ouder gebeurt dit in overleg.

Waar kunnen we binnen Adagio bij helpen?

In de intake brengen we samen in kaart wat de problemen zijn en kijken we welke hulp het beste past. De werkwijze tijdens de sessies passen we aan op het probleem en de behoefte van ouders en kind.

Hieronder vind je een aantal therapietechnieken en andere hulpvormen waar wij zoal mee werken. Wanneer we voor een bepaalde aanpak kiezen, krijg je een uitgebreide uitleg over wat die aanpak inhoudt.

 

Behandelaanbod

Gesprekstherapie, CGT.

Bij gesprekstherapie gaat de behandelaar met het kind of de jongere in gesprek over de gedachtes en gevoelens van het kind of de jongere om hier begeleiding bij te geven. Een vorm van gesprekstherapie is cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij deze therapievorm leert het kind hoe gedachten invloed hebben op gedrag, en hoe hij of zij deze invloed kan veranderen. Met cognitieve gedragstherapie leert het kind om situaties anders te interpreteren en daarmee ook zijn of haar gedrag te veranderen.

Speltherapie

Speltherapie is een hulpvorm voor kinderen waarbij de behandelaar en het kind samen spelen in een spelkamer. De spelkamer is ingericht met allerlei verschillende soorten speelgoed waarbij het kind vrije keuze heeft in het speelgoed waar hij of zij mee wil spelen. Aan de hand van het spel komt het kind er met de behandelaar achter wat voor gevoelens en gedachten het kind heeft. Zo kan de behandelaar daar begeleiding bij bieden.

Cogmed training bij aandachtsproblemen

Cogmed is een training die helpt bij concentratie, geheugen en aandacht. Deze training is bedoeld voor kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren doordat hun werkgeheugen minder goed werkt. Met deze training oefent het kind het werkgeheugen en leert het om gestructureerd te werken en het overzicht te bewaren als er wat van hem of haar gevraagd wordt. Deze training wordt vaak ingezet bij kinderen met ADD of ADHD.

Ouderbegeleiding

Als je kind gedrag vertoont waar je als ouder lastig mee om kunt gaan, bieden wij ook ouderbegeleiding. Tijdens de ouderbegeleiding kijken ouders samen met behandelaars naar opvoedingstechnieken die kunnen helpen bij het gedrag van het kind.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie waarbij het gezin wordt betrokken bij de behandeling. Bij gezinstherapie wordt er gekeken naar de relaties binnen het gezin en hoe de sterke kanten hiervan kunnen worden gebruikt om spanningen en problemen te verminderen.

Traumabehandeling (Waaronder EMDR en andere technieken)

Als een kind een heftige gebeurtenis mee heeft gemaakt, zoals misbruik of de dood van een familielid, kan dit zorgen voor psychische klachten zoals nachtmerries en herbelevingen. Met een traumabehandeling zoals EMDR kunnen deze klachten verminderen.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie wordt de omgeving van het kind betrokken bij de behandeling. De omgeving heeft namelijk altijd invloed en samen met de therapeut kan worden gekeken hoe de nadruk op een goede invloed kan worden gelegd.

Groepstherapie

Wij bieden ook verschillende groepstherapieen voor kinderen. EMOYO is een emotieregulatietraining voor basisschoolkinderen tussen de 8 en 12 jaar met een migratieachtergrond. Ook bieden wij mindfulnesstrainingen voor kinderen volgens de methode van Eline Snel. Bij deze trainingen leren kinderen om de stopknop in te drukken als het ze te veel wordt en meer in het hier en nu te leven, waardoor ze zich rustiger gaan voelen.

Voorafgaand aan de intake krijgen ouders en, afhankelijk van de leeftijd, ook het kind vragenlijsten toegestuurd. Tijdens de intake brengen we samen in kaart wat de problemen zijn. Het is belangrijk om goed te snappen wat er aan de hand is, maar een (DSM-5) diagnose is niet langer nodig om een behandeling voor een kind of jongere vergoed te krijgen. We kijken hoe we jullie het beste kunnen helpen en dan gaan we aan de slag. Na de intake geeft Adagio aan de gemeente door dat we je kind in behandeling nemen. Dit gaat via het elektronisch patiëntendossier dat op een beveiligde manier kan communiceren met de gemeente. Ook de huisarts krijgt bericht. Voor het afronden van de therapie worden opnieuw vragenlijsten toegestuurd.

Kosten en vergoeding

Let op: Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk voor kinderen en jeugdigen woonachtig in Amsterdam om zich aan te melden.

Sinds 1 januari 2015 wordt psychologische hulp voor kinderen (0 tot 18 jaar) vergoed door de gemeente. Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling. Wel is hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, een Ouder-Kind Team of jeugdbescherming. Als de verwijzing van het OKT (Ouder-Kind Team) komt, is vaak al vastgesteld wat er aan hulp nodig is middels een Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC). Als er nog geen SPIC is bepaald, beslist de hulpverlener zelf welke SPIC is aangewezen. Aan de SPIC is een budget gekoppeld dat Adagio voor de behandeling zal ontvangen.

Is jouw kind 18 jaar of ouder? Dan wordt de zorg vergoed via de zorgverzekeraar. Zie onze pagina voor Kosten en vergoeding van de volwassenenzorg voor verdere informatie.

Aanmelden

Als je jezelf of jouw kind graag wil aanmelden voor behandeling én een verwijzing hebt ontvangen via de huisarts, jeugdarts, een Ouder-Kind Team of jeugdbescherming kan je je via het online aanmeldformulier aanmelden:

Aanmeldformulier kind & jeugd

Ons aanmeldteam zal na ontvangst contact opnemen voor een telefonische screening. Dit telefoongesprek zal ongeveer 15 minuten duren. In dit gesprek zullen enkele vragen gesteld worden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw aanmeldreden en zal ingeschat worden of Adagio passende hulp kan bieden. Zodra een passende behandelaar beschikbaar is, zal er contact worden opgenomen voor het inplannen van een intake.