BIG opleidingen tot GZ, PT en KP

Adagio is een erkende praktijkopleider voor de BIG-opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog, in samenwerking met de RINO Amsterdam en Rinogroep in Utrecht.

Adagio biedt een inhoudelijk en kwalitatief sterk opleidingstraject en zorgt voor gedegen praktijkbegeleiding binnen een hecht en nauw samenwerkend team.

Opleidelingen werken met cliënten met uiteenlopende problematiek, in verschillende levensfasen. Op die manier bouwen ze een gevarieerde caseload op en ontwikkelen ze de competenties die vereist zijn voor de opleiding en het werk als GGZ-professional. Daarnaast maakt Adagio steeds meer gebruik van E-health en opleidelingen kunnen op verschillende manieren participeren in de bij Adagio lopende onderzoeken.

Opleidelingen kunnen vanuit Adagio hun ervaring verbreden bij andere GGZ-praktijkopleiders. Daartoe heeft Adagio formele samenwerkingen met Het Hersencentrum, het OKT Amsterdam, het OLVG en het Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Er is nauw contact met de Kinderpraktijk Amsterdam. Adagio is ook onderdeel van het samenwerkingsverband ROOS om psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog in samenwerking op te leiden.

Voor Adagio is het noodzakelijk dat de opleidelingen in de talen van Adagio worden opgeleid. In combinatie met het veeleisende opleidingstraject staat dit garant voor een uitdagende professionele ontwikkeling.

Heb je hier vragen over of wil je in contact komen?

Stuur een e-mail naar:
Marije Evers; marije@adagioamsterdam.nl
Fiona Kat; fiona@adagioamsterdam.nl

Adagio Academy

Biedt een geaccrediteerde en gecertificeerde training gericht op herstel van Intimiteit in de praktijk.

De training is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners. Het doel is kundigheid verkrijgen in ervaringsgericht werken aan herstel van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik.

De training is gebaseerd op theoretische modellen uit de psychomotorische therapie, trauma seksuologie & psychodrama en op werkvormen vanuit de sensorimotor psychotherapie met kennis van psychotrauma.

Basisopleiding tot Systeemtherapeut 

Vanaf januari 2024 biedt Adagio samen met de Swolsche School het cursorische deel van de basisopleiding tot Systeemtherapeut.

De systeemtheorie als overkoepelend referentiekader wordt binnen de GGZ door velen omarmd om volwassenen, kinderen, gezinnen, families én zorgprofessionals zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Systeemtheorie maakt het mogelijk alle kennis op het gebied van (ontwikkelings)-psychologie, psychopathologie, psychiatrie, gezinshulpverlening en onderwijs in samenhang aan te bieden.

Stage: Sociaal Werk ism Compasso Social 

Adagio heeft een samenwerkingsovereenkomst met Compasso Social. Compasso Social is een sociale onderneming die maatschappelijke diensten verleent aan migranten in Nederland. In het kader van verbreding van hun stage-ervaring biedt Adagio stageplekken voor stagiaires Sociaal Maatschappelijk Werk verbonden aan Compasso Social. Adagio hecht veel belang aan gedegen stagebegeleiding binnen een veilige werkomgeving in een hecht team.

Stage: Wetenschappelijk/ Hoger Onderwijs

Adagio biedt de volgende stages aan studenten van universiteiten en hogescholen:

  • Klinische Stage (Psychologie, volwassenen en kind & jeugd/Orthopedagogiek
  • Wetenschappelijke onderzoekstage
  • Lichaamsgerichte/PMT-stage
  • Maatschappelijk Werk-stage

Adagio hecht veel belang aan gedegen stagebegeleiding binnen een veilige werkomgeving in een hecht team.

Voor Patiënten

In Adagio vinden we het heel belangrijk om ons te blijven ontwikkelen als professionals. Daarom is Adagio een erkende opleidingsinstelling. Wat betekent dat voor patiënten? Je kan te maken krijgen met een hulpverlener in opleiding. Sommige collega’s in opleiding doen veel samen met hun begeleider, terwijl andere collega’s in opleiding al voldoende ervaring en bevoegdheid hebben om zelfstandig te werken. In dat geval is de begeleider op de achtergrond aanwezig. Jij hebt dan als patiënt geen direct contact met de begeleider van je therapeut, maar de begeleider is wel eindverantwoordelijk voor jouw behandeling. Zij denkt mee met de therapeut en zij kan in het patiëntendossier om het verloop van de therapie goed te kunnen volgen. Heb je hier vragen over, stel ze gerust.