Onderzoeksprojecten

Bij Adagio verrichten we onderzoek naar diverse onderwerpen. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de lopende onderzoeksprojecten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u interesse heeft en/of meer informatie wilt ontvangen.

Emoyo

Sinds een paar jaar bieden we bij Adagio de groepsbehandeling EMOYO aan. EMOYO is ontwikkeld bij Adagio en is een behandeling voor kinderen in groep 6,7 of 8 die zelf een migratieachtergrond hebben of één ouder met een migratieachtergrond. In de groepsbehandeling is aandacht voor het ontwikkelen van een stevige (culturele) identiteit en prettige manieren om met emoties om te gaan (emotieregulatie). Recent is wetenschappelijk onderzoek naar EMOYO gestart, om een beter in beeld te krijgen wat voor veranderproces de kinderen meemaken door deelname aan de groep en hoe deelname wordt ervaren. Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van de specialistische opleiding tot Klinisch psycholoog (kind en jeugd). De eerste groep die wordt meegenomen in het onderzoek is recent afgerond en binnenkort zullen er weer nieuwe groepen starten. In 2025 zullen alle resultaten worden verwerkt.     

Cultural clashes

Cultural Clashes! Is een onderzoek naar de relatie tussen culturele waarden en psychologische stress. Om daar inzicht in te krijgen gaan we binnen een klinische context onderzoeken of er een invloed is op psychologische stress wanneer de culturele waarden van een jongere botsen met die van hun ouders of hun therapeut. Ook kijken we of dit invloed heeft op de effectiviteit van de behandeling. Dit gaan we onderzoeken door verschillende vragenlijsten af te nemen bij jongeren, hun ouders en de therapeuten bij wie zij in behandeling zijn. De jongeren of hun ouders hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond, maar wonen wel in Nederland. De kennis over culturele waarden en de invloed op psychologische stress is niet alleen belangrijk voor het werken met verschillende culturen in de geestelijke gezondheidszorg, maar kan mogelijk ook leiden tot nieuwe behandelinterventies of aanpassingen in het behandelproces. 

Heb je interesse in dit onderzoek? Voel je vrij om contact op te nemen met Inge Daemen (inge@adagioamsterdam.nl). 

E-volve

E-volve is een behandeling die is ontwikkeld voor patiënten die een lange wachttijd tegemoet gaan voorbehandeling in de reguliere ggz. De behandeling wordt blended aangeboden, dat betekent dat het grotendeels online plaatsvindt, aangevuld met enkele face-to-face consulten met een eigen behandelaar. Onder begeleiding van een getrainde therapeut kunnen patiënten een eerste stap zetten richting herstel en zich voorbereiden op het vervolgtraject. Deze intensieve interventie bevat diagnose-overkoepelende thema’s, zoals zelfredzaamheid, emotieregulatie, gezonde leefstijl en sociale steun, en is daarmee breed inzetbaar. De interventie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans, waarbij er speciale aandacht is voor culturele sensitiviteit. Ook is er een aangepaste versie voor jongeren van 14-21 jaar.  

De interventie is ontwikkeld door Adagio in samenwerking met Therapieland. De komende tijd wordt deze behandelvorm breed ingezet als pre-treatment van de reguliere behandelingen. Daarbij doen we onderzoek naar de effectiviteit en tevredenheid, zodat we de kwaliteit kunnen monitoren en verbeteren. 

Heb je interesse in deze behandelvorm of het onderzoek ernaar? Neem gerust contact op met Inge Daemen via e-volve@adagioamsterdam.nl. 

Baseline meting

Bij Adagio zijn we continue aan het monitoren middels onze interne vragenlijst: de baseline meting. Hiermee kunnen verschillende onderwerpen worden onderzocht, waaronder de achtergrond en samenstelling van cliënten en behandelaren. Deze informatie gebruiken we om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de cliënten en ter ondersteuning van onze behandelingen. 

Herstel van intimiteit

Binnen Adagio doen we onderzoek naar de lichaamsgerichte behandelmodule ‘Herstel van intimiteit en seksualiteit’.  

Deze module richt zich op slachtoffers van seksueel geweld met een afgeronde traumabehandeling en/of weinig tot geen klachten meer op het gebied van herbelevingen en nachtmerries. Binnen deze lichaams- en ervaringsgerichte module staan we stil bij de reacties van het lichaam, de grenzen binnen intimiteit en seksualiteit, maar ook onderzoeken we de aanwezige wensen en behoeftes op dit gebied.  

De module wordt gegeven door minimaal 1 Psychomotore therapeut en wordt aangevuld met een tweede behandelaar (ervaringsdeskundige, Psycholoog, psychotherapeut oid)  

In de huidige fase van het onderzoek zullen we de resultaten van de eerste (pilot)groepen delen. Er lopen momenteel groepen waarbij de resultaten van de module zowel kwantitatief als kwalitatief worden gemeten en vastgelegd.

Voor meer informatie over het onderzoek en/of de module kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres: onderzoek@adagioamsterdam.nl