In geval van crisis

Adagio is niet toegerust om acute crisissituaties, met name buiten kantooruren, zelf op te vangen. Bij het aannemen van nieuwe cliënten wordt zodoende altijd de crisisgevoeligheid van de cliënt ingeschat. Zeer crisis-gevoelige cliënten zijn mogelijk bij ons niet op hun plek en worden dan doorverwezen. Een andere mogelijkheid is dat deze cliënten worden aangenomen in samenwerking met een andere instantie, of onder bepaalde voorwaarden, zoals een individueel crisisplan.

Protocol in geval van crisis:
Tijdens kantooruren:
 • is uw behandelaar aanwezig? Neem daar dan contact mee op.
 • is uw behandelaar niet aanwezig? Neem dan contact op met onze receptie op 020 – 776 1042
Buiten kantooruren:
 • neem contact op met uw huisarts
 • of:
  Bij direct dreigend gevaar: Bel 112
  Politie Amsterdam: +31 900 8844
  Crisisdienst Amsterdam: Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam tel. (020) 523 54 33
  Huisartsenpost Amsterdam: tel. 020 – 344 53 77
  AMK: tel. 0900 123 123 0
  Meldpunt Vrouwenopvang: tel.nr. 1: 020 521 01 50 / tel.nr. 2: 020 611 60 22 (infopunt huiselijk geweld)
%d bloggers liken dit: