Onderzoek

Bij Adagio vinden wij het belangrijk dat de zorg die wij leveren effectief en onderbouwd is. Daarom doen wij onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg. Daarom kunnen de gegevens die verkregen zijn bij de intake of gedurende onderzoeken in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke (onderzoeks)doeleinden. Deze gegevens worden met zorg geanonimiseerd, wat betekent dat de verkregen informatie in geen geval naar de persoon te herleiden is. In het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om aan te geven of je hier toestemming voor geeft.

Voor meer informatie over de lopende onderzoeken kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres: onderzoek@adagioamsterdam.nl

Baseline meting

De baseline meting is een lopend onderzoek waarbij we door middel van zelfontwikkelde vragenlijsten de demografische variabelen van onze patiëntenpopulatie in kaart te brengen. Dit doen we omdat deze demografische variabelen nogal uiteenlopen en we met de data van deze meting verschillende nieuwe onderzoeksprojecten kunnen opzetten.

Blended wachtlijstinterventie

Voor ze in behandeling kunnen komen, moeten patiënten vrijwel altijd een tijdje op de wachtlijst staan. We zijn bezig met de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde online interventie voor de patiënten. Deze online interventie richt zich met name op psycho-educatie en het in kaart brengen van de bestaande klachten en doelen voor de behandeling. Tijdens deze interventie zal de patiënt gesteund worden door een hiervoor getrainde behandelaar door middel van feedback op opdrachten en korte face to face gesprekken na het afronden van verschillende onderdelen. Zo kan iemand zelf alvast aan de slag terwijl diegene nog op de wachtlijst staat, wat kan zorgen voor een efficiëntere en meer gerichte behandeling daarna.

Herstel van Intimiteit en Seksualiteit

Binnen Adagio doen we onderzoek naar de lichaamsgerichte behandelmodule ‘Herstel van intimiteit en seksualiteit’.

Deze module richt zich op slachtoffers van seksueel geweld met een afgeronde traumabehandeling en/of weinig tot geen klachten meer op het gebied van herbelevingen en nachtmerries. Binnen deze lichaams- en ervaringsgerichte module staan we stil bij de reacties van het lichaam, de grenzen binnen intimiteit en seksualiteit, maar ook onderzoeken we de aanwezige wensen en behoeftes op

dit gebied. De module wordt gegeven door minimaal 1 Psychomotore therapeut en wordt aangevuld met een tweede behandelaar (ervaringsdeskundige, Psycholoog, psychotherapeut oid).

Het onderzoek richt zich momenteel op de behoefte onder slachtoffers en hulpverleners aan een behandelmodule gericht op dit thema. In de volgende fase van het onderzoek zullen we de resultaten van de eerste (pilot)groepen delen. Er lopen momenteel groepen waarbij de resultaten van de module zowel kwantitatief als kwalitatief worden gemeten en vastgelegd.