Wachttijden en kosten

 

Gecontracteerde zorg Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Echter, bij verzekeraar VGZ gelden specifieke voorwaarden. Voor verzekerden van VGZ (en haar labels) is er een langere wachttijd dan gebruikelijk, in verband met het ons geboden financieel kader. Ter indicatie kunt u de hieronder genoemde wachttijden verdubbelen. Bent u verzekerd bij CZ of OHRA? Dan wordt uw behandeling alleen volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft. Heeft u een naturapolis en wilt u toch bij ons in behandeling, dan zult u tot circa 50% van de factuur zelf dienen te voldoen. Bij aanmelding zullen we u vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Hebben wij een contract met uw verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie.

Onverzekerde zorg Een heel aantal diagnoses die eerder wel vergoed werden, vallen niet langer onder de verzekerde zorg. Het gaat onder andere om de aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Relatie- en gezinstherapie kan nog wel vergoed worden als de therapie plaats vindt in het kader van een diagnose die wél vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek. Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zullen wij afspraken maken over het tarief.

Eigen risico Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385-,. Dat betekent dat u de eerste €385,- die u aan zorgkosten (binnen of buiten de GGZ) maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heeft u vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan €385,-. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.

Wachttijd De hieronder genoemde wachttijden gelden alleen voor volwassenen. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar is de wachttijd 0 tot 2 weken, ongeacht de gesproken taal.

Adagio Psychologen maakt geen onderscheid tussen de wachttijd voor aanmelding (aanmeldingswachttijd) en de behandeling (behandelingswachttijd). Omdat je door één psycholoog geholpen zal worden begint de behandeling gelijk na de intake. De hieronder genoemde wachttijden gelden dus vanaf je eerste telefonische of mail contact met ons tot je eerste afspraak (intake).

De aangegeven wachttijden gelden voor het december 2017 en het eerste kwartaal van 2018 en zijn uitgesplitst naar de taal waarin de behandeling plaats zal vinden, passend bij het internationale karakter van onze praktijk.

Taal

 

Wachttijd

 

Nederlands 4 maanden
Spaans 5 maanden
Italiaans 4 maanden
Portugees 6+ maanden
Papiaments 4 maanden
Frans 3 maanden
Engels (alleen voor expats) 4 maanden
Duits 4 maanden
Slavisch  3 maanden

De aangegeven wachttijden zijn gemiddelden, wil je specifiek weten hoe lang je moet wachten op behandeling bij ons? Bel dan even naar de praktijk (020-7761042). Heel af en toe komt het voor dat vanwege bijzondere omstandigheden zoals je (vermoedde) diagnose je langer moet wachten op een behandeling. In dit geval kun je contact opnemen met je verzekeraar. Deze is dan verplicht om een psycholoog voor je te zoeken waar je binnen de hiervoor wettelijk gestelde maximale wachttijden terecht kan.