Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren. Speltherapie kan ingezet worden om een kind vooruit te helpen na traumatische ervaringen, bij sociale problemen of emotionele problemen. Tijdens het spel kan een kind ontspannen, maar spelen helpt ook om gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt zo met hem of haar een vertrouwensband op. De speltherapeut creëert een ruimte waarin het kind nieuwe ervaringen en inzichten kan opdoen. De therapeut volgt het kind in zijn spel en geeft woorden aan wat er gebeurt in het spel. De therapeut kan ook meespelen, waarbij de initiatieven van het kind leidend zijn. De therapeut geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen.