Problemen

Door ons diverse team kunnen wij een brede hoeveelheid aan psychische klachten behandelen. Hierbij kan worden gedacht aan:Zie hier voor informatie voor verwijzers.

Stemmingsklachten, zoals depressie

Bij een depressie horen verschillende klachten. Iedereen heeft hier wel eens last van, maar niet iedereen krijgt een depressie. Je kunt van een depressie spreken als je minstens 2 weken lang elke dag last hebt van meerdere symptomen. Veelvoorkomende symptomen zijn een sombere stemming, heel veel of juist weinig slapen, veel of juist weinig eten, moeite met concentratie, geen plezier in je dagelijkse bezigheden, en gedachtes over zelfdoding. Het is goed om op tijd aan de bel te trekken bij een depressie, anders kunnen de symptomen ernstiger worden.

Angst- en spanningsklachten

Angst en spanning zijn normale reacties als je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Sommige mensen voelen zich echter heel vaak angstig, ook als ze niet in direct gevaar zijn. Dit kan een teken zijn van een angststoornis. Bij een angststoornis wordt iemand angstig van alledaagse situaties, zoals een telefoontje plegen of in een drukke trein reizen. Bij een angststoornis zijn de angsten zo erg dat iemand niet meer normaal zijn leven kan leiden. Er zijn verschillende soorten angststoornissen en verschillende symptomen. Belangrijke symptomen zijn angst om de controle te verliezen, hyperventilatie, het vermijden van normale situaties, prikkelbaarheid, slaapproblemen, en ook hoofdpijn en buikpijn kunnen symptomen zijn.

Onverwerkte trauma’s

Als je een traumatische ervaring hebt gehad, kun je een Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen. Een traumatische ervaring kan eenmalig zijn, zoals een ongeluk, maar ook langdurige traumatisering kan de oorzaak van PTSS zijn. Voorbeelden hiervan zijn langdurig (seksueel) misbruik, herhaaldelijke mishandeling of blootstelling aan geweld zoals tijdens een oorlog. De symptomen van PTSS zijn herbelevingen van de traumatische ervaring(en), vermijding van situaties die aan het trauma doen denken, prikkelbaarheid en afgestompte gevoelens. Ook verslavingsproblemen en klachten die bij een depressie of angststoornis horen komen vaak voor bij PTSS.

Onverwerkte/gecompliceerde rouw

Onverwerkte of gecompliceerde rouw is een vorm van rouw waarbij je de realiteit van het verlies ontkent en de gevoelens van rouw onderdrukt. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Iemand die hier last van heeft kan zich namelijk steeds meer terugtrekken uit de samenleving en depressieve gevoelens ontwikkelen. Bij onverwerkte rouw wordt in de therapie gelet op het vermijden van gevoelens.

Dwanggedachten en –handelingen

Dwanggedachten en -handelingen worden ook wel een Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS) genoemd. Bij deze stoornis heb je dwanggedachten, waarna je dwanghandelingen uitvoert om de gedachten te proberen te bedwingen. Deze handelingen helpen echter niet om de dwanggedachten op de lange termijn over te laten gaan. Een voorbeeld is smetvrees, waarbij je dus bang bent om ergens mee besmet te raken, waarna je als dwanghandeling alles heel vaak gaat schoonmaken. Smetvrees is niet de enige vorm van OCS. Dwanggedachten kunnen over allerlei onderwerpen gaan en het kan moeilijk zijn om je dwanggedachten te herkennen en onderscheiden van je andere gedachten. Dit kun je leren tijdens een behandeling.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak kunnen duiden op verschillende psychische oorzaken. Stress kan bijvoorbeeld leiden tot lichamelijke klachten, maar ook andere psychische problematiek zoals depressie of angst kan voor lichamelijke klachten zorgen. Ook bestaat er de somatoforme stoornis, waarbij je lichamelijke klachten ervaart die niet te herleiden zijn naar een medische oorzaak of andere psychische problematiek.

Eetproblematiek

Er zijn verschillende vormen van eetproblematiek. Sommige mensen eten te weinig en ontwikkelen de problemen vanuit een angst om dik te worden. Dit is kortweg wat anorexia nervosa inhoudt. Ook zijn er mensen die wel eten maar dit vervolgens uitbraken, ook wel boulimia nervosa genoemd. Onbekendere eetproblemen die toch ook vaak voorkomen zijn problemen met eetbuien of een hyperfocus op gezond eten.

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid komen bij iedereen wel eens voor. Bij sommige mensen zijn de gevoelens erger. Bij minderwaardigheidsgevoelens kan dit komen door nare ervaringen zoals pesten of te hoge prestatiedruk. Gevoelens van eenzaamheid kunnen ontstaan door het verlies van een belangrijk persoon of langdurige mantelzorg. Als deze gevoelens lang aanhouden kunnen ze je hinderen in het dagelijks leven en is het goed om hier professionele hulp voor te zoeken.

Psychosociale problemen

Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychologische problemen, zoals somberheid of angst, en sociale problemen, zoals ruzies thuis of op het werk. Deze problemen zijn vaak door het sociale aspect moeilijk om in je eentje op te lossen, waardoor ze kunnen verergeren of er nieuwe problemen bij kunnen komen. Hulp van buitenaf kan ervoor zorgen dat alles weer op een rijtje komt te staan en dat de problemen stap voor stap opgelost kunnen worden.

Impulscontroleproblemen

Er zijn verschillende soorten impulscontroleproblemen, zoals kleptomanie, pyromanie of oppositioneel opstandig gedrag. Bij impulscontroleproblemen heeft iemand moeite om zijn of haar gedrag of emoties onder controle te houden. De problemen ontstaan over het algemeen door een combinatie van oorzaken. Vaak is er naast genetische aanleg of omgevingsfactoren ook sprake van depressie of verslavingsproblemen.

Migratie- of culturele problematiek

Als je gemigreerd bent naar een andere cultuur, of je ouders of grootouders dat hebben gedaan, leef je vaak een beetje in twee culturen tegelijk. Als die culturen erg van elkaar verschillen kan dat voor botsingen of ongemakkelijke situaties zorgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je familie het belangrijk vindt dat je rekening houdt met hun mening, maar dat je zelf graag je eigen keuze wilt maken. Het kan ook zijn dat jij en je baas andere ideeën hebben over hoe je je werkdag zou moeten besteden. Soms kunnen die ongemakkelijke situaties uitlopen tot grotere problemen. Iemand met ervaring met het leven met verschillende culturen kan je hierbij helpen.

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die ontstaan als je heel extreme persoonlijkheidstrekken hebt die het dagelijks leven moeilijk maken. Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsproblemen, die over het algemeen in 3 types worden verdeeld. Het eerste type problemen gaat over vreemd of excentriek gedrag, waarbij iemand vaak erg op zichzelf en niet zo sociaal is. Het tweede type problemen gaat over impulsief gedrag en moeite om met emoties om te gaan. Het derde type problemen gaat over heel angstige mensen, die conflicten heel erg uit de weg gaan uit onzekerheid. Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak samen voor met depressie, angst en verslavingsproblemen.

Seksualiteit- en gender gerelateerde problemen

Seksualiteit en gender zijn onderwerpen die niet altijd makkelijk besproken worden, maar onzekerheid over seksualiteit of gender komt bij veel mensen voor. Ook gebeurt het regelmatig dat de omgeving iemands seksualiteit of gender niet gemakkelijk accepteert, bijvoorbeeld doordat de cultuur van de omgeving sterke denkbeelden heeft over deze onderwerpen.

Ontwikkelingsproblematiek (bijv autisme of andere genetisch aangelegde problemen)

Ontwikkelingsproblematiek is een breed begrip. Het gaat hier om problemen die ontstaan tijdens je jeugd, waardoor je je niet zo goed kunt ontwikkelen. Dit zijn vaak problemen die een genetische basis hebben, dus die niet aangeleerd maar aangeboren zijn. Door bepaalde omstandigheden komen deze problemen dan tot uiting. Voorbeelden van ontwikkelingsproblemen zijn autismespectrumstoornissen of ADHD.

Slaapproblemen

Iedereen slaapt wel eens slecht. Voor een keer is dit niet erg. Als je 2 of meer keer per week slecht slaapt en je er overdag veel last van hebt, wordt dit slaapproblematiek genoemd. Er kunnen verschillende oorzaken voor de slaapproblemen zijn. Dit kan komen doordat je je zorgen maakt of nog laat op de avond koffie heeft gedronken, maar ook door psychische problemen zoals angsten of een depressie.

Wij zijn een kleine, ambulante instelling die niet continue bereikbaar is of opvang kan bieden. Adagio is daarom niet de geschikte plek voor problemen rondom ernstige verslaving of eetstoornissen, psychotische problematiek en (acute) suïcidaliteit. Vanwege onze focus op cliënten met een Latino achtergrond, raden wij Nederlands- en Engelssprekenden aan om elders therapie te zoeken waar de wachttijd mogelijk korter is.