Voorwaarden

Voor een goede samenwerking is een aantal randvoorwaarden nodig. Hieronder beschrijven we hoe we daar binnen Adagio vorm aan geven.

Dossier en privacy Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Desgewenst kun je inzage krijgen in het dossier. De wet verplicht ons het dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij je zelf aangeeft dat je het dossier wil vernietigen. Wij gaan vertrouwelijk met informatie om. Wij vinden het prettig om informatie uit te wisselen met de verwijzer (meestal de huisarts), maar wij vragen eerst toestemming aan de cliënt alvorens de huisarts te informeren. Derden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts, informeren wij nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Kwaliteit en mogelijkheid tot klagen Adagio Amsterdam werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Wij staan voor integriteit en kwaliteit. In tevredenheidsonderzoek over de periode januari tot en met december 2017 zijn wij dan ook beloond met een 8.3! Toch kan het voor komen dat je niet tevreden bent. Het is belangrijk om dat met de behandelaar te bespreken. Wij staan open voor jouw ervaringen en zullen er ons best voor doen om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij alvorens de geschillencomissie zorg het NIP, LVVP of, afhankelijk van de registratie van de psycholoog, bij het tuchtcollege.

Afspraken afzeggen/verzetten

Heeft u een afspraak gemaakt met een van onze psychologen en wilt u deze verplaatsen of afzeggen? Dan moet u dat binnen 48 uur doen voordat de afspraak plaats vindt. Verplaatst u de afspraak of zegt u de afspraak binnen 48 uur en 24 uur voor aanvang af, zijn wij genoodzaakt u €50,- in rekening te brengen. Zegt u de afspraak binnen 24 uur voor aanvang af, zijn we helaas genoodzaakt u €77,- in rekening te brengen.

In het weekend werken wij niet. Dit betekent dat u afspraken die u op maandag of dinsdag heeft op de donderdag of vrijdag er aan voorafgaand  moet verplaatsen of afzeggen.