Tarieven

Bij aanmelding zullen we u vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Hebben wij een contract met uw verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie.

Gecontracteerde zorg Voor 2022 hebben wij met alle verzekeraars een contract gesloten. Hebben wij een contract met de verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. Meer informatie over vergoedingen en mogelijkheden voor behandelingen vindt u hier.

Onverzekerde zorg Een heel aantal diagnoses die eerder wel vergoed werden, vallen niet langer onder de verzekerde zorg. Het gaat onder andere om de aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Relatie- en gezinstherapie kan nog wel vergoed worden als de therapie plaats vindt in het kader van een diagnose die wél vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek. Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zullen wij afspraken maken over het tarief.

Eigen risico Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385. Dat betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten (binnen of buiten de GGZ) maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heeft u vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan €385,-. We adviseren u om na te gaan in uw polis hoe hoog uw eigen risico voor dit jaar is. Kinderen onder de 18 jaar hebben géén eigen risico.

No Show Indien u een afspraak onverhoopt vergeet of kort voor de afspraak afzegt, kunnen wij hiervoor kosten bij u in rekening brengen. De kosten hangen af van het moment van afzeggen. Binnen 48 van de afspraak zijn de kosten €55,- en binnen 24 uur zijn de kosten €77,-. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw verzekering. Uw behandelaar zal u hierover informeren.

%d bloggers liken dit: