Specialistisch

Specialistische GGZ

De Specialistische GGZ is voor de langerdurende trajecten. Er is geen sprake van een maximum aantal sessies. Risico en complexiteit zijn voor de huisarts belangrijke criteria om al dan niet voor Specialistische GGZ te indiceren. Risico wordt gedefinieerd als gevaar voor ernstige verwaarlozing van zelf of naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie. Complexiteit wordt gedefinieerd als het bestaan van problematiek op verschillende gebieden waardoor het behandelen van de hoofddiagnose bemoeilijkt wordt. Multidisciplinaire behandeling is gevraagd.

Zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ eisen de zorgverzekeraars dat er periodieke metingen gedaan worden middels vragenlijsten. De vragenlijsten ondersteunen psycholoog en patiënt bij de indicatie voor, het monitoren en de evaluatie van de behandeling. Ook vragen we iedereen om aan het eind van een behandeling om een tevredenheidsonderzoek in te vullen, zodat we goed zicht krijgen op wat goed gaat en wat nog beter kan.