Kwaliteit en voorwaarden

Voor een goede samenwerking is een aantal randvoorwaarden nodig. Hieronder beschrijven we hoe we daar binnen Adagio vorm aan geven.

 

Dossier en privacy

Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Desgewenst kun je inzage krijgen in het dossier. De wet verplicht ons het dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij je zelf aangeeft dat je het dossier wil vernietigen. Wij gaan vertrouwelijk met informatie om. Wij vinden het prettig om informatie uit te wisselen met de verwijzer (meestal de huisarts), maar wij vragen eerst toestemming aan de cliënt alvorens de huisarts te informeren. In het geval van crisis kan hier uitzondering in worden gemaakt. Derden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts, informeren wij nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Meer informatie omtrent privacy in persoonsgegevens kan je vinden in ons privacyreglement.

 

Klachtenregeling

Adagio Amsterdam werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Wij staan voor integriteit en kwaliteit. Toch kan het voor komen dat je niet tevreden bent. Het is belangrijk om dat met de behandelaar te bespreken. Wij staan open voor jouw ervaringen en zullen er ons best voor doen om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij alvorens de geschillencommissie, het NIPLVVP of, afhankelijk van de registratie van de psycholoog, bij het tuchtcollege.

 

Afspraken afzetten of verzetten

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor je afspraak, dan dien je de afspraak minimaal 48 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet tijdig afzeggen wordt een no-show factuur verstuurd:

No-show tarief binnen 48 uur:           € 55,00

No-show tarief binnen 24 uur:           € 77,00

Deze factuur kan je niet indienen bij je verzekering. In het weekend werken wij niet. Dit betekent dat je afspraken die je op maandag of dinsdag hebt, voorafgaand aan het weekend moet verplaatsen of afzeggen.

 

Veranderen van behandelaar
Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook, niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat aangeven bij uw behandelaar. Het wisselen van behandelaar behoort tot de mogelijkheden.

 

Wetenschappelijk onderzoek
Bij Adagio vinden wij het belangrijk dat de zorg die wij leveren effectief en onderbouwd is. Daarom doen wij onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg. Daarom kunnen de gegevens die verkregen zijn bij de intake of gedurende onderzoeken in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke (onderzoeks)doeleinden. Deze gegevens worden met zorg geanonimiseerd, wat betekent dat de verkregen informatie in geen geval naar de persoon te herleiden is. In het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om aan te geven of je hier toestemming voor geeft.

Recent hebben wij het HKZ-keurmerk ontvangen.

WAT ZEGT EEN CERTIFICAAT?

Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

%d bloggers liken dit: