Over de kosten

Gecontracteerde zorg Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract voor Basis GGZ. Voor specialistische GGZ hebben wij met een kleinere groep verzekeraars contracten. Bij aanmelding zullen we u vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Hebben wij een contract met uw verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan zijn er wel kosten verbonden aan de therapie. We zullen samen met u bekijken hoe hoog de kosten dan zullen zijn.

 

Onverzekerde zorg Een heel aantal diagnoses die eerder wel vergoed werden, vallen niet langer onder de verzekerde zorg. Het gaat onder andere om de aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Relatie- en gezinstherapie kan nog wel vergoed worden als de therapie plaats vindt in het kader van een diagnose die wél vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek. Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zullen wij afspraken maken over het tarief.

 

Eigen risico Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €360. Dat betekent dat u de eerste €360 die u aan zorgkosten (binnen of buiten de GGZ) maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heeft u vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan €360,-. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.