Basis

Basis GGZ

Wat voorheen eerstelijns psychologische zorg heette, heet nu Basis GGZ. Ook een deel van wat vroeger onder de tweedelijns zorg viel, valt nu onder de Basis GGZ. De Basis GGZ is opgedeeld in verschillende categorieën.

  • Basis GGZ Kort: lichte problematiek, waarbij de verwachting is dat 4 a 5 sessies voldoende zijn
  • Basis GGZ Middel: matige problematiek, waarbij de verwachting is dat 7 a 8 sessies voldoende zijn
  • Basis GGZ Intensief: ernstige problematiek, waarbij de verwachting is dat 11 a 12 sessies voldoende zijn
  • Basis GGZ Chronisch: chronische problematiek, waarbij de verwachting is dat 11 a 12 sessies voldoende zijn

Zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ eisen de zorgverzekeraars dat er periodieke metingen gedaan worden middels vragenlijsten. De vragenlijsten ondersteunen psycholoog en patiënt bij de indicatie voor, het monitoren en de evaluatie van de behandeling. Ook vragen we iedereen om aan het eind van een behandeling om een tevredenheidsonderzoek in te vullen, zodat we goed zicht krijgen op wat goed gaat en wat nog beter kan.