Aanmelden

Aanmeldstop voor volwassenen

Door de lange wachttijden en het in zicht komen van onze budget plafonds bij verschillende verzekeringen, hanteren wij momenteel een aanmeld-stop. Helaas is het op dit moment dus niet mogelijk je aan te melden voor therapie bij Adagio.

Voor de verzekeringen CZ, Menzis (Natura polis), Anderzorg, VGZ (Natura polis) kunnen wij voor de rest van het jaar 2020 helaas geen nieuwe patiënten meer in behandeling nemen.

Voor kinderen en jeugdigen hanteren wij geen aanmeldstop dan wel wachttijd. Neem contact op met ons K&J aanmeldteam om een kind of jeugdige aan te melden:
kindenjeugd@adagioamsterdam.nl


Admission stop for adults

Because of our long waiting list and the limit of our budget with some health insurances, we currently have a stop for new registrations, which lasts at least until September. Unfortunately, it is not possible to register for therapy at Adagio at this moment.

For the health insurances CZ, Menzis (Natura polis), Anderzorg, VGZ (Natura polis), we unfortunately cannot take any more admissions for the rest of the year 2020.

Voor children and youths, we do not have a stop for new registrations or a waiting time. Please contact our team to register a child our youngster:
kindenjeugd@adagioamsterdam.nl


Nadat je een verwijzing hebt ontvangen van jouw huisarts kunt u zich via het online aanmeldformulier aanmelden.

Ons aanmeldteam zal na ontvangst van de verwijsbrief contact met je opnemen om eventueel nog wat gegevens met je door te nemen en een telefonische screening in te plannen met één van onze behandelaren. Deze afspraak zal ongeveer 15 minuten duren. In dit gesprek zullen enkele vragen gesteld worden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw aanmeldreden.

Nadat de telefonische screening is afgerond, word je op onze wachtlijst geplaatst.

Zodra een passende behandelaar beschikbaar is, zullen wij contact met je opnemen voor het inplannen van een intake.

Informatie voor cliënten

Algemene praktijkinformatie
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 – 17:00. Voor informatie, vragen, aanmeldingen e.d. zijn wij tussen 09.00 – 12:00 en tussen 13:00 – 17.00 uur telefonisch te bereiken of op het email adres info@adagioamsterdam.nl. In geval van spoed kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Ben je al bij ons in behandeling en wil je een bericht doorgeven aan jouw behandelaar? Stuur dan een email naar zijn of haar persoonlijke email adres.

Vergoeding
Indien er sprake is van een geldige verwijzing wordt er voor de cliënt een Basis (BGGZ) traject of DBC (SGGZ) traject geopend. Adagio biedt en declareert gefinancierde zorg, conform de wettelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer informatie omtrent vergoedingen verwijzen wij u naar onze pagina over tarieven.

Eigen risico
Het verplicht eigen risico is van toepassing op zowel de BGGZ als de SGGZ. Het verplicht eigen risico van het basispakket van de zorgverzekering houdt in dat men in 2020 € 385,00 zelf moet betalen, voordat de zorg wordt vergoed. Houd rekening met een eventueel vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico.

Wetenschappelijk onderzoek
Bij Adagio vinden wij het belangrijk dat de zorg die wij leveren effectief en onderbouwd is. Daarom doen wij onderzoek naar de kwaliteit van onze zorg. Daarom kunnen de gegevens die verkregen zijn bij de intake of gedurende onderzoeken in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor wetenschappelijke (onderzoeks)doeleinden. Deze gegevens worden met zorg geanonimiseerd, wat betekent dat de verkregen informatie in geen geval naar de persoon te herleiden is. In het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om aan te geven of je hier toestemming voor geeft.


Overige informatie

  • De duur van de gesprekken is 45 minuten, tenzij anders afgesproken.
  • Als je te laat komt voor je afspraak, dan wordt de duur van het gesprek bekort.
  • De psycholoog is gehouden aan de voor hem / haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
  • Na het beëindigen van uw behandelreeks willen wij uw mening graag weten over de gang van zaken binnen onze praktijk om voortdurend onze kwaliteit te verbeteren. Dit geschiedt middels een korte vragenlijst.
  • De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.
  • Bij onderzoek of behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar is altijd schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders, ook in geval van echtscheiding. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders de voorkeur. Schriftelijke toestemming van jongeren en één gezaghebbende ouder kan alleen geaccepteerd worden, wanneer er een onderbouwde reden is om de andere gezaghebbende ouder niet te betrekken. Daarnaast willen wij graag weten hoe de andere ouder geïnformeerd dient te worden.
%d bloggers liken dit: