Praktisch

GGZ Dit jaar is er weer een hoop veranderd in de GGZ. In een notendop gaat het om het volgende:

 • verdeling van GGZ in Basis GGZ (korte trajecten) en Specialistische GGZ (lange trajecten)
 • geen intake zonder verwijsbrief van de huisarts
 • van alle patiënten wordt verwacht dat zij vragenlijsten invullen
 • geen eigen bijdrage, wel eigen risico
 • beperkte vergoeding indien uw verzekeraar geen contract met ons heeft
 • behandeling voor een aantal diagnoses wordt niet vergoed

Huisarts De rol van de huisarts is belangrijker geworden. De behandeling van lichte problematiek wordt door de huisarts of de huisarts-ondersteuner (POH-er) gedaan. Een verwijsbrief naar de psycholoog moet aan veel eisen voldoen, die ook weer verschillen per zorgverzekeraar. Gaat u een verwijsbrief bij de huisarts vragen, let er dan op dat onderstaande punten in de verwijsbrief komen te staan. Alle zorgverzekeraars eisen minimaal:

 • volledige gegevens van de patiënt, dus naam, geboorte datum, adres, BSN/sofi, verzekerde nummer
 • volledige gegevens van de huisarts, dus naam en adres van de praktijk, een stempel of handtekening van de huisarts, de agb-code van de huisarts
 • de datum
 • de psychologische diagnose (DSM-IV) van de patiënt, of het vermoeden daarvan
 • waar de huisarts naar verwijst, Basis GGZ of Specialistische GGZ

Werkproces Sinds in januari 2014 de GGZ is gereorganiseerd, hebben wij ons werkproces moeten aanpassen. Wij gaan nu als volgt te werk:

aanmelding- check of verwijsbrief voldoet -> invullen van vragenlijsten -> intakegesprek -> behandeladvies en maken behandelplan   -> start behandeling -> evaluatie van behandeling -> afsluiten of verwijzen.

Wachtlijst Voor het starten van een behandeling in de Basis GGZ, hebben wij in de regel een wachttijd van 6 weken. Voor het starten van een behandeling in de Specialistische GGZ hanteren we normaliter een wachttijd van 8 weken. Als u contact opneemt, kunnen we we u informeren over de precieze wachttijd op dat moment. U kunt ook kijken bij de actuele wachttijden.