Onwikkelingsonderzoek

Een ontwikkelingsonderzoek kan bestaan uit verschillende elementen, afhankelijk van de hulpvraag. Er kan worden gekeken naar de ouder-kind relatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de taalontwikkeling, maar ook een intelligentieonderzoek kan hiervan deel uitmaken. Bij hele jonge kinderen (0 – 4) is de ouder over het algemeen het grootste deel van de tijd aanwezig hierbij.