Word lid van de cliëntenraad!

mrt 15, 2023 | Nieuws

WORD LID VAN DE CLIËNTENRAAD BIJ ADAGIO!

Ben je cliënt, ex-cliënt of vertegenwoordig je (als ouder/verzorger) een cliënt van Adagio?

Adagio is bezig met het opzetten van een cliëntenraad* en daarvoor zoeken we leden.
Als lid van de cliëntenraad heb je direct invloed op de kwaliteit van onze zorg.
Met jouw ervaring adviseer je ons bij het vormgeven én uitvoeren van ons zorgbeleid en onze dienstverlening.
Adagio zorgt met hart voor haar cliënten, voor jou. Daarom willen we graag van jou horen of dat beter kan, of anders.

Wat krijg je ervoor terug?

Een zinvolle én gezellige tijdsbesteding.
Erkenning van je inzet en je capaciteiten.
Training en scholing voor de cliëntenraad.
Een reiskosten- en andere onkostenvergoeding.

Heb je interesse?

Mail naar clientcouncil@adagioamsterdam.nl
Of bel 020 – 7761042 en vraag naar Martha.

Je ontvangt dan meer informatie over wat het inhoudt om cliëntenraadslid te zijn.

*De voertaal is EngelsJOIN THE CLIENT COUNCIL !

Are you a cliënt, ex-cliënt or do you, as a parent or carer represent a client of Adagio?

Adagio is forming a client council* and we are looking for members.
As a member of the council you can directly influence the quality of our care.
With your experience you can advise us on our care policies and our services.
Adagio cares for its clients, for you. We would like to hear from you if our care needs improvement, or needs change.

What’s in it for you? 

A useful activity and a pleasant pastime.
Recognition of your commitment and capabilities.
Training and education for the council.
Travel expenses and other related expenses.

Are you interested?

Send an email to clientcouncil@adagioamsterdam.nl
Or call 020 – 7761042 and ask for Martha.
You will receive more information on what it means to be a member of the client council.

*The working language is English