Neuropsychologisch onderzoek

Met behulp van neuropsychologische diagnostiek / neuropsychologisch onderzoek kan men bekijken hoe de hersenen functioneren. Zo zijn verschillende gebieden in de hersenen verantwoordelijk voor verschillende functies, zoals het onthouden van informatie (geheugen), taal (spreken en begrijpen), visuele / auditieve processen, snelheid van informatieverwerking, aandacht en concentratie, inzicht  en motoriek (fijne en grove motoriek). Deze functies worden de cognitieve functies genoemd. Om de cognitieve processen in kaart te brengen zijn tal van tests ontwikkeld.

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek is men in staat om deze cognitieve functies in kaart te brengen en te bekijken welke functies goed en welke minder goed functioneren. Een neuropsychologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld ingezet als er een vermoeden is van AD(H)D bij een volwassene of kind.