Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut staat vastgelegd of de juiste hulp geboden wordt, door de juiste persoon en op de juiste plaats. Op deze manier wordt de kwaliteit van onze zorg gemonitord, gewaarborgd en verantwoord.

Klik hier voor ons kwaliteitsstatuut.

Privacyreglement

Adagio werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij houden tijdens de behandeling een dossier bij over de behandeling. Desgewenst kun je inzage krijgen in het dossier. De wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WHBO) verplicht ons het dossier minimaal 20 jaar te bewaren, tenzij je zelf aangeeft dat je het dossier wil vernietigen of de zorg langer doorloopt. Jouw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Je hebt recht op inzage, een afschrift of kopie van jouw patiëntdossier. Dit kan worden opgevraagd bij de behandelaar door middel van een schriftelijk ondertekend verzoek en een kopie van het identiteitsbewijs. In het geval van feitelijke onjuistheden of onvolledigheden van persoonsgegevens, heeft de patiënt het recht om correctie aan te vragen. Ook kan een medewerker desgewenst jouw mening toevoegen aan het dossier.

Wij vinden het prettig om informatie uit te wisselen met de verwijzer (meestal de huisarts), maar wij vragen eerst toestemming aan de cliënt alvorens de huisarts te informeren. In het geval van crisis kan hier uitzondering in worden gemaakt. Derden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts of verzekeringsarts, informeren wij nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Als patiënt heb je het recht om gegevens te laten verwijderen uit jouw dossier of het gehele dossier te laten vernietigen. Dit kan schriftelijk worden aangevraagd bij de behandelaar. Een verzoek om vernietiging van het dossier kan door Adagio geweigerd worden, bijvoorbeeld wanneer de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg.

Meer informatie omtrent privacy in persoonsgegevens kan je vinden in ons privacyreglement.

Ben je niet tevreden over hoe Adagio omgaat met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan met je behandelaar. Wordt er geen passende oplossing gevonden, dan kan je een klacht indienen via onze klachtenpagina of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Feedback

Adagio Amsterdam werkt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Wij staan voor

belangrijk om dat met de behandelaar te bespreken. Wij staan open voor jouw ervaringen en zullen er ons best voor doen om er samen uit te komen.

Wanneer je een klacht hebt die je niet wilt of kunt bespreken met jouw behandelaar, kan je een klacht indienen bij onze interne klachtencommissie die telefonisch contact op te nemen (020 – 776 1042) of een email te sturen naar info@adagioamsterdam.nl . Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Als dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij alvorens de geschillencommissie, het NIP, LVVP of, afhankelijk van de registratie van de psycholoog, bij het tuchtcollege.