Klachtenprocedure

We streven ernaar om je de best mogelijke hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. Wat kun je doen?

1. Je kunt je klacht bespreken met je behandelaar en samen een oplossing zoeken.

2. Je kunt je klacht bespreken met onze interne vertrouwenspersoon: mw. Drs. Erica Salzberg. Je kunt haar bereiken per mail:  erica@adagioamsterdam.nl

3. Je kunt contact opnemen met het NIP of de NVVP. Dit zijn beroepsorganisaties met een onafhankelijke klachtenprocedure: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/tuchtrecht/colleges/

4. Je kunt een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro) psychologen en psychiaters onder het tuchtrecht. Meer informatie vind je op: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl