Intelligentieonderzoek

Door midden van een intelligentieonderzoek wordt gekeken naar het intelligentieniveau van een volwassene of een kind, en hoe deze is opgebouwd. Hierbij wordt gekeken naar de verbale kant (woordkennis, feitenkennis, redeneren) en de performale kant (ruimtelijk inzicht, abstract redeneren). Hierdoor kan een goed beeld worden verkregen van de sterke en minder sterke kanten van iemands intelligentie. Bij Adagio beschikken we over verschillende intelligentietests, voor zowel kinderen als volwassenen.