Adults

Adagio biedt begeleiding en behandeling aan volwassenen met verschillende psychische of psychiatrische problemen. Ons team bestaat uit psychologen met verschillende specialismen en culturele achtergronden. We kunnen daardoor een divers pakket aan therapieën aanbieden in verschillende talen, voor een verscheidenheid aan problemen.

Iedereen heeft wel eens last van bijvoorbeeld somberheid, angst of sociale problemen. Maar wanneer deze problemen het dagelijks leven belemmeren, spreken we van een stoornis. Wij helpen je daar graag bij en je kan met uiteenlopende vragen bij ons terecht.

In de volwassenenzorg wordt onderscheid gemaakt tussen de basis ggz (BGGZ) en specialistische ggz (SGGZ). Klachten die binnen 8 tot 10 sessies kunnen worden behandeld door middel van een klachtgerichte therapie, vallen onder de BGGZ. Is er een gespecialiseerde, langdurige behandeling nodig van valt dit onder de SGGZ.

 

Problemen

Door ons diverse team kunnen wij een brede hoeveelheid aan psychische klachten behandelen. Hierbij kan worden gedacht aan:Zie hier voor informatie voor verwijzers.

Stemmingsklachten, zoals depressie

Bij een depressie horen verschillende klachten. Iedereen heeft hier wel eens last van, maar niet iedereen krijgt een depressie. Je kunt van een depressie spreken als je minstens 2 weken lang elke dag last hebt van meerdere symptomen. Veelvoorkomende symptomen zijn een sombere stemming, heel veel of juist weinig slapen, veel of juist weinig eten, moeite met concentratie, geen plezier in je dagelijkse bezigheden, en gedachtes over zelfdoding. Het is goed om op tijd aan de bel te trekken bij een depressie, anders kunnen de symptomen ernstiger worden.

Angst- en spanningsklachten

Angst en spanning zijn normale reacties als je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Sommige mensen voelen zich echter heel vaak angstig, ook als ze niet in direct gevaar zijn. Dit kan een teken zijn van een angststoornis. Bij een angststoornis wordt iemand angstig van alledaagse situaties, zoals een telefoontje plegen of in een drukke trein reizen. Bij een angststoornis zijn de angsten zo erg dat iemand niet meer normaal zijn leven kan leiden. Er zijn verschillende soorten angststoornissen en verschillende symptomen. Belangrijke symptomen zijn angst om de controle te verliezen, hyperventilatie, het vermijden van normale situaties, prikkelbaarheid, slaapproblemen, en ook hoofdpijn en buikpijn kunnen symptomen zijn.

Onverwerkte trauma’s

Als je een traumatische ervaring hebt gehad, kun je een Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontwikkelen. Een traumatische ervaring kan eenmalig zijn, zoals een ongeluk, maar ook langdurige traumatisering kan de oorzaak van PTSS zijn. Voorbeelden hiervan zijn langdurig (seksueel) misbruik, herhaaldelijke mishandeling of blootstelling aan geweld zoals tijdens een oorlog. De symptomen van PTSS zijn herbelevingen van de traumatische ervaring(en), vermijding van situaties die aan het trauma doen denken, prikkelbaarheid en afgestompte gevoelens. Ook verslavingsproblemen en klachten die bij een depressie of angststoornis horen komen vaak voor bij PTSS.

Onverwerkte/gecompliceerde rouw

Onverwerkte of gecompliceerde rouw is een vorm van rouw waarbij je de realiteit van het verlies ontkent en de gevoelens van rouw onderdrukt. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Iemand die hier last van heeft kan zich namelijk steeds meer terugtrekken uit de samenleving en depressieve gevoelens ontwikkelen. Bij onverwerkte rouw wordt in de therapie gelet op het vermijden van gevoelens.

Dwanggedachten en –handelingen

Dwanggedachten en -handelingen worden ook wel een Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS) genoemd. Bij deze stoornis heb je dwanggedachten, waarna je dwanghandelingen uitvoert om de gedachten te proberen te bedwingen. Deze handelingen helpen echter niet om de dwanggedachten op de lange termijn over te laten gaan. Een voorbeeld is smetvrees, waarbij je dus bang bent om ergens mee besmet te raken, waarna je als dwanghandeling alles heel vaak gaat schoonmaken. Smetvrees is niet de enige vorm van OCS. Dwanggedachten kunnen over allerlei onderwerpen gaan en het kan moeilijk zijn om je dwanggedachten te herkennen en onderscheiden van je andere gedachten. Dit kun je leren tijdens een behandeling.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak kunnen duiden op verschillende psychische oorzaken. Stress kan bijvoorbeeld leiden tot lichamelijke klachten, maar ook andere psychische problematiek zoals depressie of angst kan voor lichamelijke klachten zorgen. Ook bestaat er de somatoforme stoornis, waarbij je lichamelijke klachten ervaart die niet te herleiden zijn naar een medische oorzaak of andere psychische problematiek.

Eetproblematiek

Er zijn verschillende vormen van eetproblematiek. Sommige mensen eten te weinig en ontwikkelen de problemen vanuit een angst om dik te worden. Dit is kortweg wat anorexia nervosa inhoudt. Ook zijn er mensen die wel eten maar dit vervolgens uitbraken, ook wel boulimia nervosa genoemd. Onbekendere eetproblemen die toch ook vaak voorkomen zijn problemen met eetbuien of een hyperfocus op gezond eten.

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid

Gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en eenzaamheid komen bij iedereen wel eens voor. Bij sommige mensen zijn de gevoelens erger. Bij minderwaardigheidsgevoelens kan dit komen door nare ervaringen zoals pesten of te hoge prestatiedruk. Gevoelens van eenzaamheid kunnen ontstaan door het verlies van een belangrijk persoon of langdurige mantelzorg. Als deze gevoelens lang aanhouden kunnen ze je hinderen in het dagelijks leven en is het goed om hier professionele hulp voor te zoeken.

Psychosociale problemen

Psychosociale problemen zijn een combinatie van psychologische problemen, zoals somberheid of angst, en sociale problemen, zoals ruzies thuis of op het werk. Deze problemen zijn vaak door het sociale aspect moeilijk om in je eentje op te lossen, waardoor ze kunnen verergeren of er nieuwe problemen bij kunnen komen. Hulp van buitenaf kan ervoor zorgen dat alles weer op een rijtje komt te staan en dat de problemen stap voor stap opgelost kunnen worden.

Impulscontroleproblemen

Er zijn verschillende soorten impulscontroleproblemen, zoals kleptomanie, pyromanie of oppositioneel opstandig gedrag. Bij impulscontroleproblemen heeft iemand moeite om zijn of haar gedrag of emoties onder controle te houden. De problemen ontstaan over het algemeen door een combinatie van oorzaken. Vaak is er naast genetische aanleg of omgevingsfactoren ook sprake van depressie of verslavingsproblemen.

Migratie- of culturele problematiek

Als je gemigreerd bent naar een andere cultuur, of je ouders of grootouders dat hebben gedaan, leef je vaak een beetje in twee culturen tegelijk. Als die culturen erg van elkaar verschillen kan dat voor botsingen of ongemakkelijke situaties zorgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je familie het belangrijk vindt dat je rekening houdt met hun mening, maar dat je zelf graag je eigen keuze wilt maken. Het kan ook zijn dat jij en je baas andere ideeën hebben over hoe je je werkdag zou moeten besteden. Soms kunnen die ongemakkelijke situaties uitlopen tot grotere problemen. Iemand met ervaring met het leven met verschillende culturen kan je hierbij helpen.

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die ontstaan als je heel extreme persoonlijkheidstrekken hebt die het dagelijks leven moeilijk maken. Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsproblemen, die over het algemeen in 3 types worden verdeeld. Het eerste type problemen gaat over vreemd of excentriek gedrag, waarbij iemand vaak erg op zichzelf en niet zo sociaal is. Het tweede type problemen gaat over impulsief gedrag en moeite om met emoties om te gaan. Het derde type problemen gaat over heel angstige mensen, die conflicten heel erg uit de weg gaan uit onzekerheid. Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak samen voor met depressie, angst en verslavingsproblemen.

Seksualiteit- en gender gerelateerde problemen

Seksualiteit en gender zijn onderwerpen die niet altijd makkelijk besproken worden, maar onzekerheid over seksualiteit of gender komt bij veel mensen voor. Ook gebeurt het regelmatig dat de omgeving iemands seksualiteit of gender niet gemakkelijk accepteert, bijvoorbeeld doordat de cultuur van de omgeving sterke denkbeelden heeft over deze onderwerpen.

Ontwikkelingsproblematiek (bijv autisme of andere genetisch aangelegde problemen)

Ontwikkelingsproblematiek is een breed begrip. Het gaat hier om problemen die ontstaan tijdens je jeugd, waardoor je je niet zo goed kunt ontwikkelen. Dit zijn vaak problemen die een genetische basis hebben, dus die niet aangeleerd maar aangeboren zijn. Door bepaalde omstandigheden komen deze problemen dan tot uiting. Voorbeelden van ontwikkelingsproblemen zijn autismespectrumstoornissen of ADHD.

Slaapproblemen

Iedereen slaapt wel eens slecht. Voor een keer is dit niet erg. Als je 2 of meer keer per week slecht slaapt en je er overdag veel last van hebt, wordt dit slaapproblematiek genoemd. Er kunnen verschillende oorzaken voor de slaapproblemen zijn. Dit kan komen doordat je je zorgen maakt of nog laat op de avond koffie heeft gedronken, maar ook door psychische problemen zoals angsten of een depressie.

Wij zijn een kleine, ambulante instelling die niet continue bereikbaar is of opvang kan bieden. Adagio is daarom niet de geschikte plek voor problemen rondom ernstige verslaving of eetstoornissen, psychotische problematiek en (acute) suïcidaliteit. Vanwege onze focus op cliënten met een Latino achtergrond, raden wij Nederlands- en Engelssprekenden aan om elders therapie te zoeken waar de wachttijd mogelijk korter is.

Diagnostiek

Als er sprake is van een hulpvraag voor therapie waarbij de inschatting is dat dit om een langer durend traject gaat of wanneer er tijdens de therapie behoefte is aan meer inzicht en richting, dan kan er aanvullende psychodiagnostiek en indicatiestelling plaatsvinden. Door middel van zo’n onderzoek kan er meer zicht ontstaan over de aard, ernst en complexiteit van de problematiek. Maar het kan ook zijn dat je zelf met specifieke vragen komt over je eigen cognitieve functies, bijvoorbeeld na een ongeluk of beroerte, of in het proces van veroudering.

Bij Adagio hebben wij de mogelijkheid tot het uitvoeren van verschillende soorten psychologisch onderzoek, waaronder:

 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Ontwikkelingsonderzoek (o.a. ASS)
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek is onderdeel van de reguliere zorg en voor de kosten daarvoor gelden dus dezelfde regels. Zie onze pagina voor verdere uitleg over kosten & vergoeding.

Treatments

Adagio consists of a team of practitioners with different specialisms. As a result, we offer a wide variety of therapies. For example, we offer cognitive behavioral therapy, EMDR therapy, mindfulness, psychotherapy and relationship or family therapy.

Below you will find an overview of the different forms of therapy that are offered at Adagio. Would you like to know more about a therapy? Please feel free to contact us.

Cognitive behavioral therapy

Cognitive behavioral therapy is a form of therapy that focuses on your thoughts and behavior. In this therapy you can learn how your thoughts influence your behavior, and how you can change this influence. For example, sometimes you can only think about negative things, like that nothing ever works for you. If you think that nothing ever works for you, that also influences your behavior. For example, you stop trying new things because you think it won’t work. There is also no chance that it would work. With cognitive behavioral therapy you learn to interpret situations differently and thus also to change your behaviour.

Psychodynamic / psychoanalytically oriented therapy

In psychodynamic or psychoanalytically oriented therapy, the psychological problem is not only viewed from the perspective of the problems that are present at that moment, but the influence of previous experiences is also taken into account. The reason for this is that you are not always aware of the influence of the past on your behavior now. In order to fix the problems, it is important to know what is causing it and to address that cause. It is not enough for everyone to remedy the complaints they have at that moment, because they are not yet aware of the cause. This makes it more difficult to tackle the problems or can cause problems again later.

EMDR-therapy

EMDR stands for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. It is a therapy that is intended for people who have had a traumatic experience and who have difficulty coming to terms with it. With EMDR you and the therapist will think back to the traumatic event(s). At the same time you get distraction, for example because the therapist moves his hand back and forth. This distraction makes the emotions and reactions to the images and memories of the experience less intense.

Mindfulness

In mindfulness, your attention is focused on what is happening at that moment with your thoughts, feelings, body and your environment. Mindfulness is about focusing not on judging these things, but noticing them and accepting them as they are. Focusing your attention on what is happening in that moment also helps you to distance yourself from things that otherwise keep running through your head. By paying attention to what is happening to you, you can also learn to recognize whether your behavior is helpful or counter-productive. Mindfulness can help with many different complaints, such as stress and burnout, fears or personality problems.

Affect Phobia Therapy

Affect Phobia Therapy is a form of psychodynamic therapy with the aim of admitting and handling emotions again, when you have learned through previous experiences that emotions should not be there. The word affect phobia here refers to a fear of your feelings and desires, which makes you hide them. This can happen unconsciously. By hiding feelings you can become tense, tired and gloomy and/or develop physical complaints. This therapy helps to let go of the feelings you have hidden and learn how to deal with them. Feelings have an important function in your life: they show you what and who you find important or nice, but also what you don’t like or don’t like. As a result, they also help you to know your limits and to stand up for yourself.

Schema Therapy

Schema therapy looks at the patterns in your behavior and how they can help or hinder you. You will think about how experiences from your childhood created these patterns. You learn to become aware of these patterns and what kind of feelings the patterns cause. Then you learn to reinterpret these patterns and feelings in a way that is helpful. All kinds of active exercises and role plays are part of the schema therapy. By understanding and practicing certain skills, you learn to deal with your emotions and the problems you encounter in a different way. This therapy is mainly used for personality problems.

Solution Focused Therapy

Solution-focused therapy is very different from other forms of therapy. In this therapy, you start by making up a goal for the end of the therapy, instead of the therapy being about the problem. So you decide for yourself what you want to achieve with the therapy, where you are helped by the therapist. It’s not about what goes wrong, but about what does go right and how you can use it. Solution-focused therapy is often combined with other therapies.

Mentalization Based Therapy (MBT)

Mentalization based therapie (MBT) is ontwikkeld voor mensen die last hebben van impulsief gedrag en wisselende emoties. Dit komt voor bij mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS), maar eigenlijk kan de MBT-therapie iedereen helpen die moeite heeft met het begrijpen van zijn/haar emoties en reacties. Ook helpt MBT mensen wiens stemming vaker dan gemiddeld onverklaarbaar lijkt te wisselen. MBT is speciaal ontwikkeld voor mensen die al een lange tijd erg belemmerd worden door hun eigen emoties. Je wordt dan vaak overvallen door de intensiteit van je emoties en er vervolgens door overweldigd. Dan lukt het je vaak niet meer om eerst de situatie te bekijken en te beoordelen voordat je overgaat tot reageren. Integendeel; je reageert direct en staat dus niet stil wat de gevolgen van je actie kunnen zijn. Dit noemen we impulsief gedrag. In MBT-therapie leert je om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren.

Transference Focused Therapy (TFP)

Transference focused psychotherapy is een intensieve psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Er zijn twee sessies per week en de therapie duurt meestal tussen de twee en vier jaar. TFP is geworteld in moderne psychoanalytische theorie. Transference, in het Nederlands ‘overdracht’ staat voor dat wat je denkt dat een ander denkt en voelt en de intenties die je aan anderen toeschrijft. Hoe zie je jezelf, de ander en welk gevoel hoort daarbij, zijn vragen die steeds terugkomen in de therapie. De relatie tussen patiënt en therapeut staat in TFP centraal. Het idee is dat dezelfde patronen, angsten, misvattingen en wensen die je in het dagelijks leven ervaart, zich ook voordoen in de therapeutische relatie. In de therapie onderzoek je met je therapeut wat zich in het contact voordoet zodat jij je binnenwereld beter leert kennen. Je leert ook de ander beter in te schatten. Je gaat de nuance ervaren in plaats van anderen en jezelf te beleven als ‘goed’ of ‘slecht’. Het uiteindelijke doel is dat je gevoelens, verwachtingen en beperkingen beter herkent en hanteert.

Voor meer informatie over TFP, zie
About Transference Focused Psychotherapy (tfp), Tfp 2017 folder

Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP)

This therapy is about looking at your traumatic experience and its impact on your life. Together with the therapist you go back to your traumatic experience. Telling about your experience can be difficult and involves a lot of emotions. The therapist is there to help you with that. Later in the treatment, you and the therapist and your partner or someone else from your environment will look at the influence of PTSD on your life. You learn what the influence was and how you can organize your life, now that you have been able to process the trauma.

Partner Relationship Therapy

An occasional conflict or bad day in a partner relationship is quite normal. It can become a problem if conflicts or misunderstandings are not expressed properly. There are different forms of couples therapy.

 • Emotionally Focused Therapy (EFT)

The focus of this therapy is on emotion and emotion regulation. So you learn to better deal with each other’s emotions. Here you learn not to always blame yourself or the other person, but to recognize and change the patterns of your interaction together and to stay connected during conflicts. EFT exists not only in the form of couples therapy, but also as family therapy or individual therapy.

Systemic therapy

Systemic therapy is so called because it is a therapy that focuses on a person’s social system. Important people such as your partner, family or colleagues are involved in the therapy. This is done because everyone is part of social systems and the interactions with the people in your system can influence you and your behavior. That can be positive, but also negative, for example if you do not understand each other. The systems therapist helps you to see how your system works and what changes may be necessary.

E-health

E-health means that your treatment takes place (partly) digitally. This can be, for example, that you make a video call with your practitioner, but there are also other additions to the (live) contact with your practitioner. You can think of using virtual reality glasses. Within Adagio we use Amelia (provider for various Virtual Reality environments to, for example, treat anxiety or do mindfulness exercises). Physicians also use Therapyland, an online module to supplement the therapy in which you can do various exercises and receive explanations about a wide range of topics in mental health. This can make the contact with your practitioner more effective, because you don’t have to go through things that you can learn yourself with them as extensively. This gives you more time to discuss the underlying problems.

Psychomotor Therapy (PMT)

In psychomotor therapy you learn to make your mind and body work together. In this way you can learn how your psychological complaints often recur in physical complaints and how you can deal with them. PMT is a treatment that is more focused on experiencing physical feelings. This is different from other treatments where you mainly have a conversation with a therapist.

We also offer various group therapies. We currently have the following ongoing group therapies:

 • Mindfulness group (English, Dutch)
 • Affect Phobia Therapy Group (AFT) (English)
 • Group Schema Therapy (Description: English / Dutch)
 • Grupo de psicoterapia psicodinámica (PDT) (Spanish)
 • EMOYO emotion regulation training children 8-12 years (Dutch / Español)
 • Mindfulness training for children (8-12 years)

Kosten en vergoeding

Bij Adagio bieden wij geestelijke specialistische zorg met BIG geregistreerde therapeuten. Dit betekent dat in de meeste gevallen, onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende polissen.

Niet alle zorg wordt vergoed en soms moet een eigen bijdrage betaald worden, afhankelijk van de zorgverzekering en polis. Wij raden je dan ook aan om voorafgaand aan een behandeltraject contact op te nemen met je zorgverzekering over de vergoeding van je behandeling. Vergoedingen van een zorgverzekeraar kunnen jaarlijks wijzigen.

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw model voor prestatiebekostiging in de Geestelijke Gezondheidszorg geïmplementeerd: het zorgprestatiemodel (ZPM).
Voor meer informatie over ZPM:
Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties

Bij aanmelding zullen wij je vragen bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Hebben wij een contract met jouw verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. De behandeling wordt vergoed als er een verwijsbrief aanwezig is en een diagnose kan worden gesteld. De vergoeding verloopt via de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, afhankelijk van het probleem en de geïndiceerde therapie. Met opmerkingen [ID5]: Linkjes naar folders van desbetreffende groepsbehandelingen

Indien je de sessie op tijd afzegt (48 uur van tevoren), worden er geen kosten voor de sessie in rekening gebracht. Indien je later afzegt, zal dit wel worden gedaan (zie Afspraken afzeggen of verzetten).

Gecontracteerde zorg

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij aanmelding zullen we vragen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. Hebben wij een contract met de verzekeraar, dan zijn er (anders dan het eventuele eigen risico) geen kosten verbonden aan de therapie. Hebben wij geen contract met de verzekeraar, dan zijn er indien u geen restitutiepolis heeft wel kosten verbonden aan de therapie. We zullen samen met u bekijken hoe hoog de kosten dan zullen zijn.

Eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €375. Dat betekent dat je de eerste €375 die je aan zorgkosten (binnen of buiten de GGZ) maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Heb je vrijwillig een hoger eigen risico, dan kunnen de kosten hoger uitvallen dan €375,-. We adviseren je om na te gaan in uw polis hoe hoog jouw eigen risico voor dit jaar is. Kinderen onder de 18 jaar hebben géén eigen risico.

Onverzekerde zorg

Een heel aantal diagnoses die eerder wel vergoed werden, vallen niet langer onder de verzekerde zorg. Het gaat onder andere om de aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en relatieproblemen. Relatie- en gezinstherapie kan nog wel vergoed worden als de therapie plaats vindt in het kader van een diagnose die wél vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek. Indien u een behandeling wenst die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zullen wij afspraken maken over het tarief.