Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) heeft veel aandacht voor gedachten (=cognities) en gedrag. Het idee van deze therapievorm is dat de gedachten die je hebt over een gebeurtenis bepalend zijn voor hoe je voelt en hoe je je gedraagt. Andersom heeft gedrag invloed op hoe je denkt en hoe je je voelt. Klachten ontstaan wanneer negatieve gedachten niet passen bij de werkelijke situatie. Samen met de therapeut onderzoek je je negatieve gedachten. Je bekijkt waar ze vandaan komen en of er misschien ook wat tegenin te brengen is. Samen zoek je naar wat een meer genuanceerde en meer realistische gedachte. Met gedragsoefeningen ga je zien dat, anders dan je dacht, dingen wel kunnen lukken. Door op deze manier aan je gedachten en gedrag te werken, verandert je gevoel mee. Depressieve gevoelens en angst nemen af.

In de cognitieve gedragstherapie is het gebruikelijk te werken met huiswerkopdrachten. Van de cliënt wordt een actieve houding verwacht.

Cognitieve gedragstherapie is een veel onderzochte therapievorm die effectief is gebleken voor het behandelen van uiteenlopende problemen, zoals angst, depressie, eetstoornissen, verslaving, etc.