Bekostiging & aanmelden

Bekostiging Kinder- en Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 wordt psychologische hulp voor kinderen (0 tot 18 jaar) vergoed door de gemeente. Adagio heeft een contract met de Gemeente Amsterdam en omstreken, dus kinderen en hun ouders kunnen bij ons terecht. Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling. Wel is hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, een Ouder-Kind Team of jeugdbescherming. Als de verwijzing van het OKT (Ouder-Kind Team) komt, is vaak al vastgesteld wat er aan hulp nodig is middels een Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC). Als er nog geen SPIC is bepaald, beslist de hulpverlener zelf welke SPIC is aangewezen. Aan de SPIC is een budget gekoppeld dat Adagio voor de behandeling zal ontvangen.

Contact opnemen of aanmelden…

Contact:

  • Als je je afvraagt of een van onze psychologen iets voor jullie kan betekenen dan kun je mailen naar kindenjeugd@adagioamsterdam.nl. Vermeld in deze mail je naam, rol (kind/ouder/verwijzer), telefoonnummer en kort de reden voor overleg. Ons aanmeldteam zal na ontvangst contact opnemen voor een telefonisch overleg.

Aanmelden:

  • Als je je graag wil aanmelden voor behandeling én een verwijzing hebt ontvangen via de huisarts, jeugdarts, een Ouder-Kind Team of jeugdbescherming kan je je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@adagioamsterdam.nl met de reden van aanmelding.
  • Professionals kunnen kinderen en jeugdigen aanmelden via ZorgDomein.

Ons aanmeldteam zal na ontvangst contact opnemen voor een telefonische screening. Dit telefoongesprek zal ongeveer 15 minuten duren. In dit gesprek zullen enkele vragen gesteld worden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw aanmeldreden en zal ingeschat worden of Adagio passende hulp kan bieden. Zodra een passende behandelaar beschikbaar is, zal er contact worden opgenomen voor het inplannen van een intake.

…. en dan

Voorafgaand aan de intake krijgen ouders en afhankelijk van de leeftijd ook het kind, vragenlijsten toegestuurd. Tijdens de intake brengen we samen in kaart wat de problemen zijn. Het is belangrijk om goed te snappen wat er aan de hand is, maar een (DSM-5) diagnose is niet langer nodig om een behandeling voor een kind of jongere vergoed te krijgen. We kijken hoe we jullie het beste kunnen helpen en dan gaan we aan de slag. Na de intake geeft Adagio aan de gemeente door dat we je kind in behandeling nemen. Dit gaat via het elektronisch patiëntendossier dat op een beveiligde manier kan communiceren met de gemeente. Ook de huisarts krijgt bericht. Voor het afronden van de therapie worden opnieuw vragenlijsten toegestuurd.

%d bloggers liken dit: